www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Rhinocort Aqua

Läkemedelsinformation

Vad är Rhinocort Aqua?

Rhinocort Aqua är ett läkemedel mot allergiska besvär, och används till exempel vid pollenallergi. Medicinen lindrar symtom som nästäppa, rinnsnuva, nysningar eller klåda i näsan. Den används också vid så kallad vasomotorisk rinit, ett tillstånd när man är överkänslig i näsan men inte har allergi.

Medicinen kan också användas vid polyper i näsan eller för att minska risken för att det ska bildas nya efter att man har opererat bort polyperna.

Rhinocort Aqua är en nässprej som tillhör en läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kortison. Det verksamma ämnet är budesonid.

Recept och högkostnadsskydd

Rhinocort Aqua finns som nässprej i två olika styrkor, 32 mikrogram per dos och 64 mikrogram per dos. Den högre styrkan är receptbelagd. Den svagare styrkan kan köpas receptfritt för behandling av allergiska besvär, till exempel pollenallergi.

En del förpackningar av medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan. Det medför bland annat att nästäppa, rinnsnuva och nysningar minskar.

Full effekt brukar komma inom några dagar efter att man har börjat använda medicinen, men ibland kan det ta ett par veckor. Vissa personer kan känna lindring efter 5-7 timmar.

Hur tar man medicinen?

Rhinocort Aqua finns som nässprej i två olika styrkor, 32 mikrogram per dos och 64 mikrogram per dos. Den högre styrkan är receptbelagd. Den svagare styrkan kan köpas receptfritt för behandling av allergiska besvär, till exempel pollenallergi.

Medicinen kan användas av barn över 6 år.

Man ska skaka flaskan innan man tar medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Innan man använder en ny flaska med nässprej ska man också skaka flaskan och spreja i luften tills det blir en jämn dusch.

Efter att man har fört in sprejflaskans spets i näsborren är det bra om man riktar strålen mot näsborrens yttervägg. Det gör man lättast om man håller sprejflaskan i höger hand när man sprejar i vänster näsborre och i vänster hand när man sprejar i höger näsborre. Det minskar risken för irritation och näsblod.

Medicinen får inte frysas.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dosering för sprejen i styrkan 32 mikrogram per dos är 2 sprejningar morgon och kväll i varje näsborre. När besvären har minskat kan man prova att minska dosen till 2 sprejningar i varje näsborre på morgonen. Man kan även prova att minska dosen ytterligare till 1 sprejning i varje näsborre på morgonen. Man ska inte använda sprejen mer än tre månader utan kontakt med läkare.

För sprejen i den högre styrkan, 64 mikrogram per dos, är en vanlig dos 2 sprayningar i varje näsborre på morgonen eller 1 sprayning i varje näsborre morgon och kväll.

Man ska försöka att använda den lägsta dosen som håller besvären borta.

Om man glömt att ta en dos tar man nästa dos som vanligt.

Viktigt

Man ska undvika att få medicinen i ögonen. Om man får den i ögonen ska man genast skölja med vatten.

Biverkningar

En del personer kan bli irriterade i näsan av medicinen. Andra kan få blodblandad snuva eller näsblod.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra mediciner som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner inom denna läkemedelsgrupp, eftersom man då kan få i sig för mycket kortison.

Kortison finns även i många andra former av läkemedel, till exempel tabletter, läkemedel som man andas in och läkemedel som man smörjer på huden.

Exempel på läkemedel som man använder i näsan och som innehåller kortison är:

  • Avamys
  • Becotide Nasal
  • Desonix
  • Flutide Nasal
  • Flutikason Teva
  • Nasacort
  • Rhinocort Turbuhaler
  • Nasonex

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

29 maj 2012 09:54

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...