www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Risperdal

Läkemedelsinformation

Vad är Risperdal?

Risperdal är ett läkemedel som används vid schizofreni och vid maniska perioder vid manodepressiv (bipolär) sjukdom. Medicinen kan även användas mot aggressivitet, dels vid Alzheimers sjukdom och dels hos barn med nedsatt intellektuell förmåga och hos ungdomar med uppförandestörning.

Risperdal tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är risperidon.

Recept och högkostnadsskydd

Risperdal finns som vanliga tabletter i olika styrkor från 0,5 till 4 milligram. Som frystorkade tabletter finns medicinen i styrkorna 1 och 2 milligram. Medicinen finns också i flytande form i styrkan 1 milligram per milliliter. Man kan även få medicinen som en långverkande spruta. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet i medicinen, risperidon, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas de psykotiska symtom och besvär man har vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Medicinen kan också förebygga återfall. Därför bör man inte avsluta behandlingen även om man känner sig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det tar någon eller flera veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Det finns ingen risk för att man ska bli beroende av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna kan delas och man sväljer dem med vatten. De glider ner lättare om man först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Frystorkade tabletter lägger man på tungan. Man ska inte ha mat i munnen. Tabletterna börjar lösa upp sig efter några sekunder. Man kan svälja ner tabletterna med eller utan vatten.
Frystorkade tabletter går lätt sönder. Man ska därför inte trycka tabletten genom folien utan trycka upp den enligt anvisningen i informationsbladet som medföljer förpackningen.
Frystorkade tabletter är känsliga för fukt och ska därför förvaras i folieförpackningen tills de ska användas.

Risperdal i flytande form ska doseras med doseringssprutan som finns i kartongen. Dosen kan blandas med dryck, men inte med te eller dryck som innehåller alkohol. Efter att flaskan har öppnats kan den användas i 3 månader och ska sedan kasseras.

Det går bra att ta medicinen både med och utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen är olika från person till person och beror bland annat på vilken sjukdom man behandlas för. En vanlig dos för vuxna är 2-6 milligram om dagen. För äldre personer är en vanlig dos 1-4 milligram. Till barn är dosen 0,25-1,5 milligram beroende på barnets vikt.

Dosen trappas gradvis upp tills medicinen börjar verka.

Om man glömt att ta en dos ska man ta den så fort man kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos hoppar man över den glömda dosen och fortsätter som vanligt. Man ska inte ta dubbel dos om man har glömt en dos.

Viktigt

Man bör rådgöra med läkare innan man dricker alkohol, när man behandlas med risperidon. Alkohol kan öka den sömnighet som medicinen kan ge. Av samma anledning bör man även rådfråga läkare innan man tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med risperidon.

Man bör rådgöra med läkare om man har sjukdomar som till exempel leversjukdom, hjärtsjukdom, ökad risk för blodpropp, njursjukdom, diabetes, Parkinsons sjukdom, epilepsi eller andra krampsjukdomar. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos man ska ta.

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att ha talat med sin läkare. Om man slutar med medicinen riskerar man att få återfall i sjukdomen. När man avslutar en behandling bör dosen trappas ner gradvis.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få ont i huvudet, sömnproblem, bli trötta bli eller yra. Andra kan gå upp i vikt, få svårt med koncentrationen, hjärtklappning, luftvägsbesvär, nästäppa eller ökning av hormonet prolaktin som kan göra att den sexuella lusten minskar och att det kommer mjölk ur bröstvårtorna. Vissa får magbesvär, som till exempel förstoppning, magont eller illamående.

En del kan få mer saliv och andra kan bli torra i munnen. Om man blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska man kontakta läkare.

En del kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. Vissa kan drabbas av ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om man får muskelbesvär ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller risperidon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller risperidon är Risperidon med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Risperidon ratiopharm.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

21 september 2012 10:40

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...