www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ritalin

Läkemedelsinformation

Vad är Ritalin?

Ritalin är ett läkemedel som används för att behandla adhd. Om man har adhd har man så svårt att koncentrera sig, sitta still eller hejda sina impulser att det skapar problem i vardagen.

Behandling med Ritalin ska alltid kombineras med andra stödåtgärder.

I början av behandlingen får man gå på täta kontroller för att undersöka om man tål medicinen och har nytta av den. Därefter brukar man få gå på kontroll minst var sjätte månad, och dessutom om dosen ändras.

Ritalin innehåller det verksamma ämnet metylfenidat.

Recept och högkostnadsskydd

Ritalin finns som tabletter i styrkan 10 milligram och som långverkande kapslar i styrkorna 10, 20, 30 och 40 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Läkemedlet räknas som ett narkotiskt läkemedel i Sverige. Vid utlandsresa är det därför viktigt att man tar reda på vad som gäller i det land man ska besöka. Man kan behöva ha med sig ett speciellt intyg från ett apotek eller ett läkarintyg.

Så här fungerar medicinen

För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell till en annan. De ämnen som gör att detta sker kallas signalämnen. Olika signalämnen har sin speciella betydelse för olika aktiviteter i hjärnan. Om det finns för lite av dem eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan, skapar det problem som är typiska för adhd.

Det verksamma ämnet metylfenidat är ett så kallat centralstimulerande medel. Det är inte helt känt hur medicinen verkar vid adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det leder till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga och minskat impulsivt beteende.

Det finns inte någon risk för att bli beroende av läkemedlet när det används vid adhd enligt läkares ordination.

Hur tar man medicinen?

Medicinen finns både som kortverkande tabletter och som långverkande kapslar. Medicinen är avsedd för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. De långverkande kapslarna är även avsedda för vuxna. 

Tabletterna ska sväljas med vatten. Det går att dela tabletterna i skåran så att det blir lättare att svälja dem.

Kapslarna bör sväljas hela med vatten. Inuti kapslarna finns små korn, en del som löses upp snabbt och en del som löses upp efter några timmar. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Man ska därför inte krossa eller tugga på kapslarna eller kornen. Om man har svårt att svälja kapslarna kan man försiktigt öppna dem och strö över kornen på en liten mängd kall mat. Man ska äta upp blandningen direkt.

Man kan ta Ritalin med eller utan mat. Om man får magbesvär av medicinen kan det hjälpa att äta något samtidigt som man tar medicinen.

Både tabletterna och kapslarna är fuktkänsliga och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast får man börja med en låg dos. Om läkaren bedömer att man behöver en högre dos får man öka dosen stegvis. 

Tabletterna är kortverkande och därför tar man dem flera gånger om dagen, vanligen två eller tre gånger dagligen.

Eftersom kapslarna är långverkande tar man dem en gång om dagen på morgonen.

Om man glömmer en dos och det har gått mer än några timmar ska man vänta tills det är dags för nästa dos. Man ska inte ta dubbel dos nästa gång om man har glömt en dos.

Viktigt

Läkaren behöver få reda på om man har några andra sjukdomar eller tar några andra läkemedel innan man börjar ta Ritalin, eftersom det kan påverka behandlingen. Det gäller till exempel sjukdomar i hjärtat eller blodkärlen och missbruk av alkohol eller droger. Man ska också berätta om man har ätstörningar eller psykiska sjukdomar.

Man ska inte dricka alkohol när man tar Ritalin eftersom alkohol kan förstärka medicinens effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Man ska inte sluta att ta läkemedlet utan att prata med sin läkare. Om man slutar plötsligt kan symtomen på adhd komma tillbaka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Ritalin om man använder läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix, eller om man har tagit moklobemid under de senaste 14 dagarna. Om man använder båda dessa mediciner kan man få plötsligt ökat blodtryck.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan känna sig nervösa, få svårt att somna, få försämrad matlust och magbesvär. Biverkningarna brukar gå över när man har tagit medicinen en tid eller om doseringen ändras. För en del kan medicinering för adhd göra det lättare att somna.

Några kan få ont i huvudet, yrsel, klåda, utslag, en stickande känsla i huden eller tics. Vissa kan känna sig trötta, se suddigt, bli torra i munnen och törstiga, få ont i lederna eller muskelspänningar.

Om man får besvärande biverkningar ska man kontakta sin läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller metylfenidat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller metylfenidat är

  • Concerta
  • Equasym Depot
  • Medikinet.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

9 mars 2012 13:33

Granskare:

Björn Kadesjö, barnläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...