www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Salazopyrin och Salazopyrin EN

Läkemedelsinformation

Vad är Salazopyrin och Salazopyrin EN?

Salazopyrin och Salazopyrin EN är läkemedel som används vid inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, hudsjukdomen pyoderma gangraenosum och ledgångsreumatism.

Salazopyrin EN används främst vid ledgångsreumatism och om man får magbesvär av Salazoprin.

Det verksamma ämnet i medicinen är sulfasalazin.

Recept och högkostnadsskydd

Salazopyrin EN finns som så kallade enterotabletter. Salazopyrin som tabletter och även som stolpiller, som man för in i ändtarmen. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen är inflammationshämmande.

Vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom minskar medicinen inflammationen i tarmens slemhinna och hämmar även tillväxten av tarmbakterier. Då minskar de diarréer som sjukdomen orsakar.

Vid ledgångsreumatism blir lederna inflammerade. De blir ömma, svullna och stela. Medicinen bromsar sjukdomsförloppet genom att minska inflammationen. Då blir problem med smärta, stelhet och svullnad mindre. Från att man börjar ta medicinen kan det ta upp till 3 månader innan man märker att man blir bättre i sina leder.

Hur tar man medicinen?

För att minska risken för att man ska må illa av medicinen är det bra att ta tabletterna tillsammans med mat.

Salazopyrin EN enterotabletter ska sväljas hela. Tabletterna är täckta med ett hölje som gör att de inte löser upp sig förrän i tarmen. Det kan vara en fördel om man mår illa av Salazopyrin tabletter.

Stolpillren förs in i ändtarmen med den trubbiga änden först, om möjligt efter att man har haft avföring.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

När man ska börja med medicinen brukar man trappa upp behandlingen under någon eller några veckor för att minska risken för biverkningar.

Det är bra att försöka fördela doserna så jämnt som möjligt under dygnet. Om man har glömt en dos ska man inte ta dubbel dos istället.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Vid inflammatorisk tarmsjukdom i lugnt skede är doseringen vanligen 2 tabletter 2-3 gånger om dagen. Under perioder när sjukdomen förvärras kan läkaren höja dosen.

Vid inflammation i ändtarmen kan man använda stolpiller och då brukar man ta 1-2 stolpiller på morgonen och innan man går och lägger sig. Efter ett tag kan dosen halveras.

Stolpiller och tabletter kan kombineras.

När det gäller barn beror dosen på hur mycket barnet väger.

Ledgångsreumatism

Vid behandling av ledgångsreumatism är en vanlig dos 2 tabletter 2 gånger om dagen. I vissa fall kan man behöva ta upp till 6 tabletter per dag.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man är överkänslig mot sulfa eller acetylsalicylsyra. Om man har akut intermittent porfyri, en enzymbrist som leder till ökade mängder blodfärgämnen, ska man inte heller använda medicinen.

I ovanliga fall kan antalet vita blodkroppar minska, och leda till att man får en ökad risk för infektioner. Därför ska man alltid kontakta sin läkare om man få hög feber eller andra symtom på infektion, när man använder medicinen. Risken för en minskning av antalet vita blodkroppar är störst under de första månaderna som man använder medicinen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel ont i magen, illamående eller diarré. För att minska risken för magbesvär är det bra att ta tabletterna tillsammans med mat.

Vissa kan få ont i huvudet, klåda, hudutslag, feber eller aptitlöshet.

Hos män kan spermieproduktionen minska, men den återgår till det normala när man slutar med medicinen.

En del som tar läkemedlet kan få en tillfällig ökning av sina levervärden, men det är övergående. Blodkropparna kan påverkas, exempelvis kan antalet vita blodkroppar minska.
Under behandlingen får man regelbundet lämna blodprov för att kontrollera blodkroppar, levern och njurarna.

Det verksamma ämnet i medicinen kan i sällsynta fall gulfärga hud och kroppsvätskor som till exempel saliv, tårvätska och urin. Det är ofarligt, men om man använder kontaktlinser kan det vara bra att tänka på att linserna kan färgas gula.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller sulfasalazin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på andra läkemedel som innehåller sulfasalazin är Sulfasalazin Medac.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2012 10:47

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...