www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Sandimmun Neoral

Läkemedelsinformation

Vad är Sandimmun Neoral?

Sandimmun Neoral är ett läkemedel som används efter transplantation för att förhindra att transplanterade organ stöts bort. Medicinen kan också användas vid svåra former av ledgångsreumatism, psoriasis och hudinflammation, så kallad atopisk dermatit. Även vissa njursjukdomar behandlas ibland med medicinen.

Medicinen tillhör gruppen immundämpande läkemedel och det verksamma ämnet är ciklosporin.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som kapslar och i flytande form. Kapslarna finns i olika styrkor mellan 10 och 100 milligram. Medicinen finns även som infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Ciklosporin hämmar kroppens immunförsvar. Medicinen har även effekt mot inflammatoriska sjukdomar och symtom som påverkas av immunförsvaret.

Vid transplantation förhindrar medicinen att immunförsvaret stöter bort transplanterade organ.

Vid ledgångsreumatism dämpas immunförsvaret och inflammationen så att sjukdomsförloppet bromsas. Därmed minskar smärta, stelhet och svullnad. Effekten kommer vanligen inom 2-3 månader.

Om man har psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt. Medicinen dämpar hastigheten med vilken cellerna nybildas. Det kan dröja flera veckor innan medicinen har tillräcklig effekt.

Vid atopisk dermatit dröjer det vanligen några veckor innan symtomen förbättrats, och vid behandling av njursjukdomar kan det ta några månader.

Hur tar man medicinen?

Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vätska. Kapslarna kan inte öppnas eftersom innehållet är flytande.

Sandimmun i flytande form tar man med hjälp av den doseringsspruta som följer med förpackningen. Man drar upp dosen ur flaskan med sprutan. Lösningen ska, omedelbart innan man dricker den, blandas i ett halvt glas kall chokladdryck, mjölk eller fruktjuice, men inte grapefruktjuice. Glaset får inte vara tillverkat av plast, eftersom det verksamma ämnet binder sig till plast. Blandningen rörs om väl och måste sedan drickas genast. När man har tagit dosen torkar man av sprutan på utsidan med ett rent papper och lägger tillbaka den i skyddshylsan. Sprutan ska inte sköljas eftersom vatten kan påverka lösningen.

Medicinen innehåller alkohol motsvarande 5 milliliter vin per dygnsdos.

Förvaring

Kapslarna ska förvaras i sin originalförpackning. Om den skyddande förpackningen öppnas i förväg eller om folien är skadad kan effekten av läkemedlet försvagas. Man ska bara använda kapslar som ligger i obruten folie.

Sandimmun i flytande form förvaras i rumstemperatur, i högst 30 grader. Den bör inte förvaras under 20 grader eftersom den vegetabiliska oljan som ingår kan stelna. Då får lösningen en geléartad konsistens och blir svår att dosera. Lösningen ska användas inom två månader efter det att flaskan har öppnats.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen anpassas efter hur mycket man väger. Man tar medicinen två gånger per dag, morgon och kväll.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta den genast när man kommer på det. Nästa dos tar man sedan på rätt tid. Har det gått mer än tolv timmar från tidpunkten då man skulle ha tagit medicinen bör man kontakta sin läkare för råd.

Viktigt

Vid psoriasis ska medicinen inte användas samtidigt med något annat immundämpande läkemedel eller strålbehandling.

När man behandlas med immundämpande läkemedel kan man vara mer mottaglig för infektioner. Det gäller särskilt om man har gått igenom en transplantation. Därför ska man kontakta läkare om man får symtom som feber, ont i halsen och förkylning eller andra influensaliknande symtom.

Om läkemedlet används efter transplantation kan ett tvärt avbrott eller uteblivna doser få allvarliga konsekvenser.

Grapefrukt och grapefruktjuice hämmar kroppens nedbrytningen av ciklosporin och man kan då få för mycket ciklosporin i blodet. Därför ska man undvika grapefrukt när man behandlas med ciklosporin.

Man bör undvika att sola i solarium när man tar medicinen. Det är också bra att använda solskyddsmedel när man är i solen. Långvarig hämning av immunförsvaret kan öka risken för solskador i huden.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man använder Sandimmun är det många olika mediciner som inte bör tas samtidigt eller som måste doseras på annat sätt. Man bör inte ta några läkemedel utan att samråda med läkare.

Man ska inte ta växtbaserade medel som innehåller johannesört eftersom det kan försämra effekten av Sandimmun.

Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, så kallade cox-hämmare eller NSAID, ska inte användas eftersom risken för njurskador ökar.

P-piller kan öka effekten av ciklosporin. Om man använder p-piller bör doserna av läkemedlen kontrolleras av en läkare.

C- och E-vitamin kan försämra effekten av ciklosporin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Andra kan få ökad hårväxt, trötthet, huvudvärk eller muskelbesvär.

Vissa kan få svullet tandkött. Det kan man undvika eller lindra genom att vara noga med sin munhygien.

Man kan också få högt blodtryck, nedsatt njurfunktion eller påverkan på levern, blodfetterna eller saltbalansen. Därför får man regelbundet gå på kontroller under behandlingen.

De flesta biverkningar försvinner eller minskar när dosen sänks. Men man ska inte ändra dosen själv utan det måste göras i samråd med läkare.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller ciklosporin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller ciklosporin är Ciklosporin IVAX.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2012 10:53

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...