www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Sandomigrin

Läkemedelsinformation

Läkemedlet är avregistrerat och kan inte längre köpas.

Vad är Sandomigrin?

Sandomigrin är ett läkemedel som används förebyggande mot migrän och Hortons huvudvärk.

Medicinen är en så kallad serotoninantagonist och det verksamma ämnet är pizotifen.

Så här fungerar medicinen

Det inte helt klarlagt varför man får migrän men det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet som pågår under migränanfallet.

Läkemedlet verkar genom att hämma vissa kroppsegna ämnen, särskilt serotonin, som tycks ha betydelse för uppkomsten av migrän.

Sandomigrin minskar antalet anfall gradvis under de första månaderna som man behandlas, och ibland blir man till och med fri från anfall. Medicinen kan även påverka hur intensiva anfallen blir.

Hur tar man medicinen?

Sandomigrin finns som tabletter i styrkan 0,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ska användas för att förbygga migrän och inte för att avbryta ett anfall. Man tar Sandomigrin som en förebyggande medicin under en längre tid, ofta flera månader. Om man ändå får migränanfall under behandlingstiden går det bra att ta sin vanliga medicin mot migrän. Det kan till exempel vara värktabletter, så kallade triptaner eller medel mot illamående.

Tabletterna är känsliga för ljus. Därför ska man förvara dem i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

När man börjar behandlingen ökas dosen gradvis, vanligen till 1 tablett 3 gånger om dagen. Vid behov kan läkaren öka dosen ytterligare till högst 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Hur lång tid man ska behandlas varierar från person till person. Ofta tar man medicinen under flera månader.

Viktigt

Om man får domningar, stickningar, smärtor eller känner sig kraftlös i armar eller ben, bör man sluta med behandlingen och ta kontakt med sin läkare.

Man bör inte dricka alkohol när man tar medicinen eftersom den kan göra att man tål alkohol sämre.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Sandomigrin kan förstärka effekten av sömnmedel, lugnande medel och så kallade antihistaminer, som till exempel används mot allergi.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta och dåsiga. Det kan undvikas eller lindras om man, i samråd med sin läkare, gradvis ändrar dosen. Man ska inte ändra dosen på egen hand. Vissa kan bli yra eller må illa. Medicinen kan också öka aptiten. Det kan leda till att man går upp i vikt.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid, men oftast är anfallen mildare och kommer också mer sällan när man är gravid. Därför behöver man oftast inte förebyggande behandling under graviditet.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

7 februari 2013 11:05

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...