www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Seloken och Seloken ZOC

Läkemedelsinformation

Vad är Seloken och Seloken ZOC?

Seloken och Seloken ZOC är läkemedel som används mot högt blodtryck och besvär med hjärtklappning. De kan också användas för förebyggande behandling av kärlkramp och migrän, vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm och vid behandling efter en hjärtinfarkt. Seloken ZOC kan även användas vid behandling av hjärtsvikt.

Medicinerna tillhör gruppen betablockerare och det verksamma ämnet är metoprolol.

Recept och högkostnadsskydd

Seloken finns som vanliga tabletter i styrkan 50 milligram. Seloken ZOC finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i flera olika styrkor. Läkemedlen är receptbelagda.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så fungerar medicinen

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade betareceptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalinet och noradrenalinet hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Betablockerare sänker på det här sättet blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall. Vid hjärtsvikt kan de även förbättra hjärtats pumpförmåga.

Det finns olika sorters betareceptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Metoprolol verkar specifikt på de betareceptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv betablockerare. Medicinen påverkar inte andningsvägarna riktigt lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Effekten på hjärtrytmen kommer efter en till två timmar och varar upp till tjugofyra timmar vid regelbunden användning. De andra effekterna av medicinen på hjärta och blodtryck kommer gradvis när man har använt medicinen i någon till några veckor.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja Seloken vanliga tabletter med lite vatten. Tabletten kan delas och bör tas på fastande mage.

Depåtabletterna, Seloken ZOC, kan sväljas med lite vatten. De kan delas men ska inte tuggas eller krossas.

Depåtabletterna är tillverkad på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om man då tuggar eller krossar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast tar man Seloken vanliga tabletter en eller två gånger om dagen. Seloken ZOC depåtabletter tar man vanligen en gång per dygn.

Vid högt blodtryck är dosen av Seloken och Seloken ZOC normalt 50-100 milligram om dagen. Vid hjärtsvikt börjar man vanligen med en mycket lägre dos av Seloken ZOC, som trappas upp gradvis enligt läkarens anvisningar. Vid övriga användningsområden är doseringen av Seloken och Seloken ZOC vanligen 100-200 milligram om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har obehandlat lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare. Om man har astma eller andra besvär av trånga luftrör ska man berätta det för läkaren innan man påbörjar behandling med den här medicinen.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett betablockerande läkemedel. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa läkemedel bör inte användas tillsammans med Seloken och Seloken ZOC. Några exempel är

  • propafenon, som finns i Rytmonorm och som används mot oregelbunden hjärtrytm
  • verapamil, till exempel Isoptin och Verapamil, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk, yrsel, kalla händer eller kalla fötter. Andra kan få magbesvär, som till exempel illamående, förstoppning eller diarré.

Eftersom betablockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan man märka att man orkar mindre när man anstränger sig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och är alltså naturligt vid behandling med betablockerare.

Om biverkningarna är besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen betablockerare, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Men man bör rådgöra med sin läkare om man behöver använda medicinen när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller metoprolol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller metoprolol är

  • Metoratio
  • Metomylan
  • Metoprolol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Metoprolol Sandoz
  • Metoprolol GEA Retard.

Metoprolol ingår också i andra mediciner i kombination med ett annat verksamt ämne, felodipin.
Exempel är

  • Logimax och Logimax forte
  • Logimat forte.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

21 mars 2013 16:55

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...