www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Singulair

Läkemedelsinformation

Vad är Singulair?

Singulair är ett läkemedel som används förebyggande mot astma. Det används som tillägg till vanlig astmabehandling när denna inte hjälper tillräckligt. Medicinen hindrar också symtomen vid hösnuva, även kallad säsongbunden allergisk rinit. Medicinen kan också användas regelbundet för att förebygga astma vid fysisk ansträngning.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antileukotriener och det verksamma ämnet i medicinen är montelukast.

Recept och högkostnadsskydd

Singulair finns som vanliga tabletter i styrkan 10 milligram, som tuggtabletter i styrkorna 4 milligram och 5 milligram, samt som granulat i dospåse i styrkan 4 milligram.
Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Luftrörens slemhinnor blir också inflammerade.

Leukotriener är ämnen som kroppen bildar själv och som förmedlar inflammatoriska reaktioner, bland annat i luftrören. Dessa inflammationer kan leda till att man får en svullen irriterad slemhinna i luftrören och muskelkramp i bronkerna. Det verksamma ämnet i medicinen, montelukast, blockerar vissa av de här reaktionerna. Då minskar risken för att man ska få astmabesvär.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta tuggtabletterna på fastande mage, antingen en timme före måltid eller två timmar efter måltid. Om man har mat i magen tas medicinen inte upp i kroppen lika bra, och medicinen kan få sämre verkan. Tabletterna i styrkan 10 milligram och granulatet kan man däremot ta med eller utan mat. Granulatet kan man ta direkt i munnen eller med till exempel en sked äppelmos eller glass. Man ska inte lösa granulatet i vatten men man kan dricka vätska direkt efter det man tagit granulatet. När man har öppnat dospåsen med granulat ska man ta den inom en kvart. Man ska aldrig spara mat blandat med granulat för att använda vid ett senare tillfälle.

Medicinen är känslig för fukt och ljus och ska därför förvaras i sin förpackning. 

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen varierar från person till person. Oftast tar man medicinen när man ska gå och lägga sig på kvällen. Det är viktigt att man tar medicinen regelbundet.

En vanlig dos för vuxna och ungdomar över femton år är 1 tablett i styrkan 10 milligram 1 gång till natten. För barn mellan sex och fjorton år är en vanlig dosering 1 tuggtablett i styrkan 5 milligram 1 gång till kvällen.

En vanlig dosering för barn mellan två och fem år är en vanlig dosering 1 tuggtablett eller 1 dospåse granulat i styrkan 4 milligram 1 gång till kvällen.

För barn mellan sex månader och två år är en vanlig dosering 1 dospåse granulat i styrkan 4 milligram 1 gång till kvällen.

Viktigt

Medicinen hjälper inte vid akut astma, utan används som tillägg till vanlig astmabehandling, för att förebygga besvär.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkaren, även om man inte har några astmabesvär. Man riskerar kanske att astman kommer tillbaka.

Det är också viktigt att fortsätta med sina vanliga astmamediciner. Om astman försämras eller om effekten av medicinen försämras ska man omedelbart kontakta sin läkare.

När man använder medicinen ska man undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt innehåller ett ämne som kan minska kroppens nedbrytning av det verksamma ämnet. Det leder till en ökad mängd läkemedel i kroppen, vilket kan öka risken för biverkningar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar av medicinen som till exempel magbesvär, huvudvärk, hudbesvär, feber eller övre luftvägsinfektion.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 maj 2013 16:18

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...