www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Skolhjälpmedel

Hjälpmedel i skolan

Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan landstinget, regionen eller kommunen och skolan.

Hjälpmedel i skolan kan vara

  • personliga hjälpmedel
  • läromedel
  • grundutrustning.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel i skolan är det man som elev behöver för att kompensera sin funktionsnedsättning och kunna delta i undervisningen och andra aktiviteter. Landstinget, regionen eller kommunen ansvarar för de personliga hjälpmedlen. Detta ansvar omfattar elever i

  • förskola
  • grundskola, inklusive särskola
  • gymnasieskola
  • högskola/universitet
  • statlig och kommunal vuxenutbildning.

En skolform som inte omfattas är folkhögskolan.

Läromedel, grundutrustning och tillgänglighet

Läromedel är skolans ansvar. Om man är elev med en funktionsnedsättning har man ibland behov av anpassade eller särskilt utvecklade läromedel. I grundskola, inklusive särskola och specialskola, gymnasieskolan samt de fristående skolor som står under statens tillsyn, är det skolan som ska skaffa och bekosta läromedel.

Grundutrustning som behövs för att man ska kunna delta i verksamheten, till exempel bord och stolar, är skolans ansvar. Likaså har skolan skyldighet att vara tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

Vart vänder man sig?

För att få ett personligt hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare det vill säga någon inom vården som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan vara inom landstingets syn-, hör- eller habiliteringsverksamhet. Ofta kan man få hjälp genom den kontakt man redan har inom vården eller den man brukar ha kontakt med för att få hjälpmedel.

Man ska ta kontakt med en lärare eller med rektorn om det gäller läromedel, utrustning. och pedagogiska hjälpmedel . Man kan alltid kontakta lärare eller rektor för mer information.

Man kan också kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som även har en söktjänst där man kan hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.

Anpassade läromedel

Anpassade läromedel i grund- och gymnasieskola

Om man är elev med en funktionsnedsättning kan man ha behov av anpassade eller särskilt utvecklade läromedel. Det kan till exempel vara lättläst text, punktskrift eller talböcker. För att stötta skolorna i framtagandet av läromedel för funktionshindrade elever finns Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolan har ansvar för att anpassade läromedel tas fram.

I några kommuner finns skoldatatek.De arbetar med alternativa lärverktyg och digitala lösningar för olika elevgrupper. Skolan kan också låna utrustning för att man som elev ska kunna prova den.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta lärare eller rektor på skolan.

Anpassad kurslitteratur i högskolan

Om man är högskolestuderande med läsnedsättning kan man få sin studielitteratur i anpassad form. Man kan välja mellan talbok, punktskriftsbok eller e-textbok.

På universitet och högskola samverkar bibliotek och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,  för att förse studenter med läsnedsättning med anpassad kurslitteratur.

Som student kan man välja mellan att ladda ner boken från Legimus som MTM står bakom eller att låna den på högskolebibliotek eller ett vanligt bibliotek. Man skaffar ett lånekort på sitt högskolebibliotek. Det kostar inget att låna anpassad studielitteratur.

Vart vänder man sig?

I god tid innan terminen börjar bör man höra av sig till samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder och till högskolebiblioteket. Med samordnaren kan man diskutera sina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

På webbplatsen Studera med funktionshinder kan man hämta mer information. Man kan också kontakta Myndigheten för tillgängliga medier.

Senast uppdaterad:

10 februari 2015 15:37

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...