www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Sorbangil

Läkemedelsinformation

Vad är Sorbangil?

Sorbangil är ett läkemedel som i första hand används mot kärlkramp. Det kan ibland också användas mot kronisk hjärtsvikt.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen nitrater och det verksamma ämnet är isosorbiddinitrat.

Recept och högkostnadsskydd

Sorbangil finns som tabletter i styrkorna 5, 10, 20 och 40 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Så här fungerar läkemedlet

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Sorbangil vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

Sorbangil är långverkande och ska tas regelbundet varje dag för att förebygga kärlkrampsanfall. Läkemedlet börjar verka inom cirka 20 minuter och effekten varar i två till tre timmar.

Sorbangil i styrkorna 5 och 10 milligram kan även användas för att häva ett akut kärlkrampsanfall, men tabletten måste då tuggas. Tabletten börjar verka inom några minuter och effekten varar i två till två och en halv timme.

Hur tar du läkemedlet?

När du använder Sorbangil för att förebygga kärlkrampsanfall måste tabletten sväljas hel eller delad, i samband med måltid.

Sorbangil i styrkorna 5 och 10 milligram tuggas sönder och hålla kvar i munnen vid ett kärlkrampsanfall. Du bör sitta ner när du tar tabletten eftersom du kan bli yr på grund av blodtrycksfall.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vid kärlkramp är en vanlig dos av Sorbangil upp till 40 milligram 2 till 3 gånger om dagen som förebyggande behandling. 

För att häva ett kärlkrampsanfall är en vanlig dosering 5-10 milligram.

Vid kronisk hjärtsvikt är en vanlig dos 20-40 milligram 3 gånger om dagen.

Om du tar Sorbangil oftare än 3 gånger per dygn kan det leda till att effekten av läkemedlet blir sämre. Kroppen kan utveckla så kallad tolerans mot läkemedlet. Detta undviker du genom att inte ta läkemedlet under minst 8 timmar per dygn.

Viktigt

Kombinera inte Sorbangil med vissa läkemedel mot impotens, eftersom du då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Det kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Använd inte Sorbangil om du har mycket lågt blodtryck eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en förebyggande behandling av kärlkramp. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling bör avslutas stegvis och ska ske i samråd med läkare.

Om du tar andra mediciner samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Sorbangil tillsammans med

  • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
  • tadalafil, som finns i Cialis
  • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck eller hjärtklappning. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen.

Biverkningarna försvinner vanligtvis när behandlingen pågått någon vecka. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

5 maj 2015 16:20

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...