www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Sumatriptan Mylan

Läkemedelsinformation

Vad är Sumatriptan Mylan?

Sumatriptan Mylan är ett läkemedel som används mot migränanfall.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner och det verksamma ämnet är sumatriptan. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Recept och högkostnadsskydd

Sumatriptan Mylan finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt klarlagt varför man får migrän. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Det tar ungefär en halvtimme innan tabletterna börjar verka.

Hur tar man medicinen?

Man bör svälja tabletterna hela med ett glas vatten.

När ska man ta medicinen?

Man tar medicinen när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta medicinen så tidigt som möjligt.

Om man har migrän med aura får man till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Man ska inte ta medicinen under den tid man har aura.

Medicinen ska inte användas för att förhindra migrän.

Även om medicinen inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan man ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos är 50 milligram.

Om medicinen inte hjälper ska man inte ta en dos till under samma migränanfall. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan man ta en dos till. Men då måste det gå minst två timmar mellan doserna.
I enstaka fall kan en tredje dos tas under samma dygn.

Medicinen bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år.

Viktigt

Om man har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska man inte ta medicinen utan att först prata med en läkare.

Man ska inte använda medicinen om man har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp eller högt blodtryck eller om man haft stroke. Man ska inte heller använda medicinen om man har någon svår leversjukdom. Om man känner sig osäker ska man tala med sin läkare.

Man ska inte heller använda medicinen om man är överkänslig mot en sorts antibiotika som kallas sulfa.

Medicinen kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om man använder medicinen för ofta finns det risk för att man får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Man ska då kontakta läkare.

Man kan bli trött och dåsig både av medicinen och av migränanfallet. Det bör man tänka på om man ska köra bil eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Andra triptaner ska inte användas samtidigt med Sumatriptan Mylan under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.
Exempel på triptaner är:

 • Almogran
 • Imigran och Imigran Novum
 • Maxalt och Maxalt Rapitab
 • Naramig
 • Oriptan
 • Relpax
 • Sumatriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Sumatriptan Actavis
 • Sumatriptan SUN
 • Zolmitriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolmitriptan Actavis
 • Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal.

Sumatriptan Mylan ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller

 • dihydroergotamin, till exempel Orstanorm
 • ergotamin, till exempel Anervan Novum.

Om man har tagit Orstanorm eller Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta Sumatriptan Mylan. Om man har tagit Sumatriptan Mylan ska det gå minst sex timmar innan man kan ta dessa mediciner.

Man ska inte använda Sumatriptan Mylan samtidigt med läkemedel som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix, som bland annat används vid depression. Detta gäller även upp till två veckor efter avslutad behandling med Aurorix.

Biverkningar

Man kan må illa och kräkas av både medicinen och migränanfallet. En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, yra eller kraftlösa. Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet. För att inte riskera att barnet påverkas ska man avstå från att amma under minst 12 timmar efter att man har tagit medicinen.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller sumatriptan. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.
Exempel på läkemedel som innehåller sumatriptan är:

 • Imigran och Imigran Novum
 • Oriptan
 • Sumatriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Sumatriptan Bluefish.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 november 2015 13:27

Skribent:

1177.se

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...