www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Sumatriptan

Sammanfattning

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet sumatriptan används mot migränanfall och Hortons huvudvärk.

Sumatriptan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Imigran och Imigran Novum
 • Oriptan
 • Sumatriptan Accord
 • Sumatriptan Actavis
 • Sumatriptan Amneal
 • Sumatriptan Apofri
 • Sumatriptan Aurobindo
 • Sumatriptan Bluefish
 • Sumatriptan Mylan
 • Sumatriptan Sandoz
 • Sumatriptan SUN
 • Sumatriptan Teva.

Vad är sumatriptan?

Sumatriptan är ett läkemedel som används mot migränanfall. Sumatriptan i spruta kan också användas vid anfall av Hortons huvudvärk, som även kallas klusterhuvudvärk.

Sumatriptan tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Sumatriptan finns som

 • tabletter
 • nässprej
 • sprutor som tas med hjälp av en särskild injektionspenna.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Orsaken till migrän är inte helt känd. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Hur tar jag sumatriptan?

Du kan ta läkemedlet när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta det så tidigt som möjligt vid första säkra tecken på att det är migrän.

Om du har migrän med aura får du till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Ta inte läkemedlet under den tid du har aura.

Använd inte läkemedlet för att förhindra migrän.

Även om läkemedlet inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan du ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Injektionspenna eller nässprej kan vara bra att använda om du till exempel mår illa eller kräks i samband med migränanfallet.

Tabletter

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

Nässprej

Nässprejen sprejar du i ena näsborren. Observera att varje behållare endast innehåller en dos. Det finns en bruksanvisning i förpackningen. Sprejen ska förvaras i skydd för ljus. Öppna därför inte innerförpackningen förrän sprejen ska användas. Sprejen får inte frysas. Därför ska du inte ha den i fickan om du är ute på vintern när det minusgrader.

Injektionspenna

Pressa injektionspennan mot huden på utsidan av låret, samtidigt som du trycker på knappen överst på pennan och håller den nedtryckt i fem sekunder. Då injiceras läkemedlet. Var försiktig när du har använt pennan och ska ta bort den, eftersom nålspetsen då är utlöst. Det finns en bruksanvisning i förpackningen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Tabletter

En vanlig dos för vuxna är 50 milligram, men en del personer behöver ta 100 milligram för att bryta anfallet. Tabletterna bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år. Det tar ungefär en halvtimme innan tabletterna börjar verka. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men det måste gå minst två timmar mellan doserna.

Nässprej

En vanlig dos för vuxna är en sprejning av styrkan 20 milligram. Ta inte mer än två sprejdoser under 24 timmar.

En vanlig dos för ungdomar i åldern 12 till 17 år är en sprejdos av styrkan 10 milligram i ena näsborren. Läkemedlet rekommenderas ej till barn under 12 år. Det tar ungefär en kvart innan sprejen börjar verka. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men det måste gå minst två timmar mellan doserna.

Injektionspenna

Injektionspennan bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år. Det tar ungefär en kvart innan en dos av injektionen börjar verka. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men det måste gå minst en timme mellan doserna. Använd inte mer än två injektioner inom 24 timmar.

Att tänka på när du använder sumatriptan

Du som har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska inte ta läkemedlet utan att först rådgöra med en läkare.

Använd inte läkemedlet om du är överkänslig mot en sorts antibiotika som kallas sulfa.

Använd inte läkemedlet om du har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, högt blodtryck eller stroke. Använd inte läkemedlet om du har svår leversjukdom. Fråga din läkare om du känner dig osäker.

Läkemedlet kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om du använder läkemedlet för ofta finns det risk för att du får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Du ska då kontakta en läkare.  

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta andra triptaner samtidigt med sumatriptan under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.

Sumatriptan ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller dihydroergotamin, till exempel Orstanorm. Om du har tagit Orstanorm ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta sumatriptan. Om du har tagit sumatriptan ska det gå minst sex timmar innan du kan ta Orstanorm eller en annan triptan.

Använd inte sumatriptan samtidigt med läkemedel som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix, som bland annat används vid depression. Detta gäller även upp till två veckor efter avslutad behandling med moklobemid.

Använd inte sumatriptan tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Du kan må illa och kräkas av både läkemedlet och migränanfallet. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta, kraftlösa eller yra.

Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

För att inte riskera att barnet påverkas ska du avstå från att amma under minst 12 timmar efter att du har tagit läkemedlet.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

5 juni 2018 11:01

Skribent:

1177.se

Granskare:

Elisabet Waldenlind, docent, överläkare, Neurologiska klinken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...