www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Synfase och Synfase 28

Läkemedelsinformation

Vad är Synfase och Synfase 28?

Synfase och Synfase 28 är kombinerade p-piller som innehåller de två hormonerna etinylestradiol och noretisteron. De fungerar på ungefär samma sätt som kroppens egna könshormoner östrogen och gulkroppshormon. Etinylestradiol liknar östrogen. Noretisteron är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort gulkroppshormon.

I Synfase och Synfase 28 varierar mängden hormon i tabletterna i olika kombinationer, för att efterlikna den naturliga menscykeln. Därför kallas dessa p-piller också för sekvenspreparat.

Så här fungerar p-piller

Kombinerade p-piller skyddar mot graviditet framför allt genom att förhindra ägglossningen. Gestagenet påverkar även slemhinnan i livmodern så att ett befruktat ägg får svårare att fästa och utvecklas där. Sekretet i livmoderhalsen blir också tjockare. Det gör det svårt för spermierna att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern.

P-piller kan även lindra mensvärk.

Hur tar man medicinen?

Synfase och Synfase 28 finns som tabletter och är receptbelagda.

Om man använder Synfase gör man sju dagars uppehåll varje månad. Om man använder Synfase 28 tar man en tablett varje dag utan uppehåll eftersom förpackningen även innehåller så kallade sockerpiller, som inte innehåller något hormon. Behandling med Synfase 28 kan minska risken för att man ska glömma att ta tabletterna. Om man vet att man alltid ska ta en tablett varje dag, utan uppehåll, kan det vara lättare att komma ihåg att ta dem.

Eftersom mängden hormon är olika i de olikfärgade tabletterna är det viktigt att man tar tabletterna i rätt ordning enligt bruksanvisningen.

Synfase

En tablettkarta innehåller 21 blå och vita tabletter.

Man börjar med den första tabletten i tablettkartan, som är blå. Sedan tar man en tablett varje dag i nummerföljd i pilarnas riktning tills tablettkartan är slut. Därefter gör man ett uppehåll i sju dagar innan man börjar på nästa karta. Man kommer då att ta den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Man kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om man är säker på att man inte är gravid och då behöver man använda kondom de första sju dagarna. Om man börjar på mensens första dag har man däremot skydd från och med den första dagen.

För att ha fullt skydd ska man ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när man borstar tänderna på morgonen. Man har skydd mot att bli gravid även under veckan då man gör uppehåll med tabletterna.

Under uppehållet får man oftast en mensliknande blödning. Mensen kan utebli utan att man är gravid och man fortsätter då att ta tabletterna som vanligt. För säkerhets skull bör man göra ett graviditetstest om blödningen har uteblivit två månader i rad.

Synfase 28

En tablettkarta innehåller 21 blå och vita tabletter med hormon och 7 orange tabletter som är sockerpiller.

Man börjar med den första tabletten, som är blå, i tablettkartan. Man tar sedan en tablett varje dag i nummerföljd i pilarnas riktning tills tablettkartan är slut. Därefter börjar man på en ny karta. Man kommer då att ta den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Man kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om man är säker på att man inte är gravid och då behöver man använda kondom de första sju dagarna. Om man börjar på mensens första dag har man däremot skydd från och med den första dagen.

För att ha fullt skydd ska man ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när man borstar tänderna på morgonen. Man har skydd mot att bli gravid även under de dagar man tar sockerpiller.

Under veckan när man tar sockerpiller får man oftast en mensliknande blödning. Mensen kan utebli utan att man är gravid och man fortsätter då att ta tabletterna som vanligt. För säkerhets skull bör man göra ett graviditetstest om blödningen har uteblivit två månader i rad.

Om man glömt eller missat en tablett

Om det har gått mer än 36 timmar sedan man tog den senaste hormontabletten, det vill säga mer än 12 timmars försening, kan skyddet mot graviditet ha minskat. Man bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan.

Om man använder Synfase 28 gör det inget om man glömmer ett av sockerpillren. Då kan man bara kasta bort den glömda tabletten.

Om man har glömt två tabletter på en tablettkarta bör man rådgöra med barnmorska eller läkare.

Viktigt

Man ska inte använda kombinerade p-piller om man har haft blodpropp eller har ökad risk för blodpropp, till exempel om man har en nära släkting som fått en blodpropp före 50 års ålder.

Man ska inte heller använda p-piller om man har eller har haft bröstcancer, underlivscancer, leversjukdom, eller blödningar från underlivet som man inte vet orsaken till. Detsamma gäller om man har migrän med aura eller om man har en sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra sig.

Om man har en kronisk sjukdom, som till exempel diabetes eller epilepsi, ska man tala med läkaren om detta innan man börjar med p-piller.

Om man kräks inom 3-4 timmar efter man har tagit en hormontablett eller om man får diarré är det osäkert om hormonerna hinner tas upp av kroppen och skyddet mot graviditet kan minska. Man bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan.

Man ska avbryta behandlingen och kontakta en läkare eller barnmorska om man

 • får svår huvudvärk som man inte känner igen, eller om man ofta får huvudvärk
 • plötsligt får synförändringar
 • får kraftig klåda på kroppen
 • får en gulaktig färg på huden eller ögonvitorna
 • tror att man kan ha fått en blodpropp, till exempel om benet plötslig svullnar upp och gör ont
 • plötsligt får svårt att andas eller får ont i bröstet.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Effekten av kombinerade p-piller kan minska mycket eller utebli helt om man samtidigt använder till exempel

 • vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin
 • vissa läkemedel mot epilepsi som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol
 • vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin
 • medel som innehåller johannesört.

Kombinerade p-piller kan också påverka effekten av andra läkemedel, till exempel minska effekten av epilepsimedicinen lamotrigin som finns i bland annat Lamictal.

Biverkningar

En del personer som använder kombinerade p-piller kan till exempel få spända bröst, oregelbundna blödningar, ont i huvudet eller må illa. Vissa kan få akne, ont i magen, svampinfektion i underlivet, minskad sexlust eller förändrad vikt. Ibland kan man också känna sig nedstämd eller bli svullen i kroppen.

Besvären brukar minska eller försvinna efter några månader.

En del biverkningar beror på östrogenet och en del på gestagenet. Man är olika känslig för olika gestagener och kan därför få vissa biverkningar av ett gestagen men inte av en annat. Ibland kan det hjälpa att byta till ett p-piller som innehåller ett annat gestagen eller en mindre mängd östrogen.

Om man fortfarande har biverkningar som är besvärande efter 3-4 månader bör man rådgöra med barnmorska eller läkare.

Graviditet och amning

Man ska inte använda p-piller när man är gravid. Om man blir gravid ska man sluta ta tabletterna. I de fall kvinnor har slutat direkt efter att de fått veta att de är gravida, och sedan fullföljt graviditeten, har det inte visat sig finnas någon ökad risk för skador på barnet.

P-piller ska inte användas under de första sex veckorna efter att man fött barn. Det beror på att det då finns en ökad risk för blodpropp. Därefter går det bra att använda p-piller oavsett om man ammar eller inte.

Andra p-piller som innehåller samma hormoner

Det finns andra kombinerade p-piller som innehåller samma verksamma ämnen:

 • Orthonett Novum
 • Trinovum och Trinovum 28

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 mars 2014 10:05

Skribent:

1177.se

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...