www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Tamoxifen Sandoz

Läkemedelsinformation

Vad är Tamoxifen Sandoz?

Tamoxifen Sandoz är ett läkemedel som används vid bröstcancer.

Det verksamma ämnet är tamoxifen.

Så här fungerar medicinen

Könshormoner, framförallt det kvinnliga könshormonet östrogen, har betydelse för utvecklingen av vissa typer av bröstcancer. Tamoxifen blockerar effekterna av östrogen och därför får man bara medicinen om man har en hormonkänslig bröstcancer. Tamoxifen verkar genom att hindra östrogen från att binda till speciella mottagare, så kallade receptorer, för östrogen i cancercellerna. Då minskar tumörens förmåga att växa.

Om man har bröstcancer opereras man ofta och hela eller delar av det sjuka bröstet tas bort. Efter operationen får man behandling med tamoxifen och ibland också strålbehandling och cellhämmande läkemedel, så kallade cytostatika. Behandlingen gör att risken för återfall minskar betydligt. Man brukar få ta tamoxifen i fem år.

I vissa fall, till exempel om man inte kan opereras, används tamoxifen som enda behandling, om tumören är bevisat hormonkänslig. Man kan också få medicinen om sjukdomen har spridit sig.

Hur tar man medicinen?

Tamoxifen Sandoz finns som tabletter och är receptbelagt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Den vanligaste doseringen är 1 eller 2 tabletter en gång per dag.

Viktigt

Om man under eller efter behandling med tamoxifen får svullnader eller oväntade blödningar från underlivet ska man kontakta läkare. Man ska också kontakta läkare om man får svårare symtom, till exempel andnöd.

Man bör vänta med att bli gravid två månader efter avslutad behandling.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda tamoxifen samtidigt som man använder

  • läkemedel mot depression som innehåller duloxetin, fluoxetin eller paroxetin, till exempel Cymbalta, Fontex och Seroxat
  • läkemedel mot epilepsi som innehåller karbamazepin, fenytoin eller fenobarbitatal, till exempel Tegretol och Lehydan
  • läkemedel mot problem i bisköldkörteln som innehåller cinacalcet, till exempel Mimpara
  • läkemedel som innehåller bupropion, till exempel Zyban mot nikotinberoende.
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan
  • växtbaserade medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del som använder medicinen får symtom som påminner om de man kan få i klimakteriet, till exempel blodvallningar eller svettningar. Dessa biverkningar kan man få även om man har passerat klimakteriet. Ibland får man ont i nedre delen av magen, som när man har mens.

Vissa kan få till exempel huvudvärk, yrsel, hudutslag, vätskesvullnader eller bli illamående. Det kan göra ont eller bli inflammation i området där tumören sitter.

En sällsynt men farlig biverkan är blodproppar i benen, som i sin tur kan ge proppar i lungan. Symtom på proppbildning är svullnad av ett ben och ibland andfåddhet. Ibland är andfåddheten uttalad men bensvullnaden liten.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är oklart om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Exempel på andra läkemedel som innehåller tamoxifen är Nolvadex, Tamoxifen Mylan och Tamoxifen Orifarm.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

1 oktober 2012 09:43

Granskare:

Hans Hagberg, cancerläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...