www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Tavanic

Läkemedelsinformation

Vad är Tavanic?

Tavanic är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas kinoloner och innehåller det verksamma ämnet levofloxacin. Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier.

Tavanic används för att behandla urinvägsinfektioner, lunginflammation, infektioner i hud- och mjukdelar samt vid en akut försämring av kronisk luftrörskatarr som är orsakad av bakterier.

Recept och högkostnadsskydd

Tavanic finns som tabletter och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Tavanic förhindrar att bakterierna delar sig och då kan de inte föröka sig.

Vanligen känner man sig bättre inom ett tre dygn om man behandlas för luftvägsinfektion, och ett par dygn om man har urinvägsinfektion. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

Man kan dela tabletterna, men man ska inte krossa dem.

Man kan ta medicinen med eller utan mat. Om man får problem med magen, som diarré eller illamående, kan man pröva att ta medicinen tillsammans med en lätt måltid.

Alkohol påverkar inte effekten av Tavanic.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar oftast Tavanic en till två gånger om dagen. Behandlingstiden varierar beroende på vilken sjukdom man behandlas för.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Barn och ungdomar som fortfarande växer ska inte använda Tavanic. Man ska inte heller använda medicinen om man har epilepsi.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

När man tar denna typ av antibiotika kan huden bli mer känslig för solljus. Det kan finnas risk för kraftiga hudreaktioner om man utsätts för starkt solljus. Därför ska man undvika starkt solljus och solning, även i solarium, under behandlingstiden.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Tavanic om man använder hjärtmedicinen Cordarone.

Man ska inte ta följande läkemedel vid samma tidpunkt som Tavanic:

  • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon
  • läkemedel som innehåller järn, zink eller magnesium
  • läkemedel som innehåller sukralfat, till exempel Andapsin.

Om man måste ta dessa läkemedel bör man ta Tavanic två timmar före eller två timmar efter. Många vitamin-mineralpreparat kan innehålla både järn, magnesium och zink.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär. Till exempel kan man må illa och få lös avföring. Om man får problem med magen kan man pröva att ta medicinen tillsammans med måltid.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria medel som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Tavanic när man är gravid eller när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller levofloxacin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller levofloxacin är

  • Levofloxacin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Levofloxacin Bluefish.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se. 

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

4 september 2015 15:47

Skribent:

1177.se

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...