www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Tegretol och Tegretol Retard

Läkemedelsinformation

Vad är Tegretol och Tegretol Retard?

Tegretol är ett läkemedel som används vid epilepsi. Det kan även användas vid alkoholabstinens och vissa former av ansiktssmärta, så kallad trigeminusneuralgi.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiepileptika, och det verksamma ämnet är karbamazepin.

Recept och högkostnadsskydd

Tegretol finns som tabletter i styrkorna 100 milligram, 200 milligram och 400 milligram. Den finns också i flytande form i styrkan 20 milligram per milliliter och som stolpiller i styrkorna 125 milligram och 250 milligram. Tegretol Retard finns som så kallade depåtabletter i styrkorna 200 milligram och 400 milligram.

Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Epilepsi innebär att man får anfall av övergående störningar i hjärnans nervceller. Hur anfallen yttrar sig beror på var i hjärnan störningen uppstår. Oftast påverkas medvetandet under anfallet. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från några sekunder till minuter och slutar nästan alltid av sig själva.

Det är inte exakt klarlagt hur läkemedlet fungerar. Vid epilepsi verkar medicinen genom att dämpa de signaler i hjärnan som utlöser ett epileptiskt anfall. På så sätt minskar risken för nya anfall. Vid alkoholabstinens minskar risken för kramper och abstinenssymtomen lindras.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna, depåtabletterna och den flytande medicinen bör tas under eller efter en måltid.

Innan man tar den flytande medicinen ska man skaka flaskan. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet. Den flytande medicinen har en smak av bränt socker.

Depåtabletterna bör sväljas hela. De är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i magen och ge en jämn och långvarig verkan. Om man har svårt att svälja kan man dela depåtabletterna, men de får inte krossas eller tuggas eftersom läkemedlet då verkar för kraftigt under för kort tid. Samtidigt ökar risken för biverkningar.

Stolpillret ska föras in i ändtarmen. Om man doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in.

Tabletterna och depåtabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras torrt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen vid epilepsi kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och hur svåra anfall man har. Oftast får man börja med en låg dos som sedan höjs gradvis tills man uppnår lagom effekt och hamnar på en så kallad underhållsdos.

Om man har glömt att ta en dos så tar man den så snart man kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos hoppar man över den glömda dosen och fortsätter som vanligt. Man ska aldrig ta dubbel dos om man har glömt en dos.

Viktigt

Om man ska minska dosen eller sluta med medicinen ska det ske försiktigt och stegvis i samråd med läkare. Om man slutar med medicinen alltför snabbt ökar risken för att man får fler epilepsianfall.

Om man har någon hjärtsjukdom, blodsjukdomen porfyri eller tidigare haft någon blodsjukdom, bör man inte använda medicinen. Detsamma gäller om man använder vissa läkemedel mot depression, så kallade MAO-hämmare.

När man använder medicinen ska man undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt innehåller ett ämne som kan minska kroppens nedbrytning av det verksamma ämnet. Det leder till en ökad mängd läkemedel i kroppen, vilket kan öka risken för biverkningar.

Man bör vara försiktig med alkohol när man använder Tegretol eftersom läkemedlet kan förstärka vissa av alkoholens biverkningar, till exempel kan man bli mer trött, dåsig och yr.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Tegretol kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Några läkemedel som bör undvikas är:

  • vissa läkemedel mot depression, så kallade MAO-hämmare
  • läkemedel som innehåller erytromycin, till exempel Ery-Max, som används vid infektioner
  • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller terbinafin, itrakonazol eller posakonazol, till exempel Lamisil och Sporanox
  • vissa läkemedel som används vid psykiska sjukdomar som innehåller till exempel klozapin, risperidon, quetiapin och zuklopentixol, till exempel Leponex, Risperdal, Seroquel och Cisordinol
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Man bör också undvika att ta paracetamol, som finns i exempelvis Alvedon, i hög dos tillsammans med Tegretol.

Medicinen kan göra att p-piller fungerar sämre. Kvinnor i fertil ålder bör använda andra preventiva metoder.

Biverkningar

En del personen som använder medicinen kan till exempel bli trötta, yra, kräkas och få svårt att samordna muskelrörelser. Andra kan tappa aptiten, få hudutslag eller nässelfeber. Andra biverkningar som kan förekomma är att det kan samlas vätska i kroppen eller att man kan få synsvårigheter, dels svårighet att se på nära håll, dels dubbelseende.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Om man planerar att bli gravid eller just fått veta att man är med barn ska man snarast kontakta sin läkare för att diskutera den fortsatta behandlingen. Det är viktigt att inte själv avbryta behandlingen eftersom epileptiska anfall kan innebära en större risk för fosterskador än medicineringen i sig.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller karbamazepin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller karbamazepin är:

  • Hermolepsin och Hermolepsin Retard
  • Trimonil Retard.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 juni 2015 16:06

Skribent:

1177.se

Granskare:

Martin Lindberger, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...