www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Temgesic

Läkemedelsinformation

Temgesic är ett läkemedel som används för behandling av kraftig smärta, till exempel efter vissa operationer.

Medicinen har morfinliknande effekt, och det verksamma ämnet är buprenorfin.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Temgesic finns som resoriblett i styrkorna 0,2 milligram och 0,4 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Temgesic minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Medicinen kan även påverka upplevelsen av smärtan, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Medicinen börjar verka efter trettio minuter. Den smärtstillande effekten finns ofta kvar i sex till åtta timmar.

Hur tar man medicinen?

När man ska ta medicinen lägger man resoribletten under tungan. Den ska ligga under tungan medan den löser upp sig, det tar ungefär fem till tio minuter. Man får inte tugga eller svälja resoribletten, eftersom man då inte får samma verkan.

Eftersom resoribletterna är känsliga för fukt och ljus ska de förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen är olika från person till person och beror på hur stark smärta man har. Dosen bestäms därför av läkare och anpassas efter den som ska använda läkemedlet.

En vanlig dos för vuxna är en resoriblett med sex till åtta timmars mellanrum.

Viktigt

Det är mycket viktigt att man använder medicinen exakt så som läkaren ordinerat. Om läkemedlet används på fel sätt ökar risken för vissa biverkningar. Höga doser i kombination med vissa andra läkemedel kan medföra livshotande påverkan på andningen. Man ska heller inte ta medicinen om man har försämrad andningsförmåga.

Det finns en risk för att bli beroende av Temgesic. Men när den används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som den är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende.

Man får så kallade abstinenssymtom om man slutar tvärt. Därför är det viktigt att man minskar dosen gradvis när man ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinliknande läkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Läs mer: Läkemedel vid långvarig smärta

Temgesic ska inte tas tillsammans med alkohol eftersom det finns en risk att medicinen och alkoholen förstärker varandras negativa effekter. Detta kan leda till besvär som trötthet, dåsighet och yrsel.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Temgesic. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Temgesic samtidigt med

  • vissa läkemedel mot depression, så kallade MAO-hämmare, till exempel moklobemid som finns i Aurorix. Om man har använt en MAO-hämmare måste man vänta två veckor innan man kan påbörja en behandling med Temgesic.
  • vissa lugnande medel eller sömnmedel, så kallade bensodiazepiner, ska inte användas tillsammans med Temgesic såvida inte läkaren ordinerat det. Denna kombination kan öka risken för allvarliga biverkningar som störning av andningsfunktionen. Risken är ännu större om man dessutom dricker alkohol
  • rifampicin, till exempel Rimactan, som används vid tuberkulos
  • fenobarbital, till exempel Fenemal, eftersom det kan öka risken för andningsproblem.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel ont i huvudet och svårt att sova. Andra kan känna sig trötta och dåsiga, må illa och kräkas. Vissa känner svaghet, blir yra, eller svettas av medicinen.

Medicinen kan göra att blodtrycket plötsligt sjunker då man reser sig upp från liggande eller sittande, vilket kan medföra att man känner sig yr.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller buprenorfin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller buprenorfin är

  • Buprenorfin eller Burprenorphine med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Buprenorfin Actavis
  • Norspan
  • Suboxone, som även innehåller naloxon.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

 

Senast uppdaterad:

31 mars 2016 17:06

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...