www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Terbinafin Hexal

Läkemedelsinformation

Vad är Terbinafin Hexal?

Terbinafin är ett läkemedel mot svampinfektioner i huden och naglarna.

Det verksamma ämnet är terbinafin.

Recept och högkostnadsskydd

Terbinafin Hexal finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, terbinafin, verkar genom att störa svampens ämnesomsättning. Det leder till att svampen dör.

Det kan ta tid att bli av med en svampinfektion, speciellt om det är nagelsvamp. Dessutom återfår en nagel normalt utseende först när en ny nagel växt ut. Därför kan nageln se skadad ut trots att behandlingen är avslutad och svampen är borta.

Hur använder man medicinen?

Man sväljer tabletten tillsammans med ett glas vatten. Man kan ta Terbinafin Hexal med eller utan mat.

Tabletterna är ljuskänsliga och ska därför helst förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är 1 tablett en gång om dagen.

Behandlingstiden beror på var svampinfektionen finns och hur svår den är. Infektioner i huden behandlas i två till sex veckor. Vid nagelsvamp är vanlig behandlingstid mellan sex veckor och tre månader. Ibland kan ännu längre behandlingstid behövas. Infektion i tånaglarna kräver längre behandlingstid än i fingernaglarna. Det beror på att tånaglar är större och växer långsammare än fingernaglar.

Terbinafin Hexal ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt. Även om besvären minskat eller försvunnit kan svamp finnas kvar i hud eller naglar. Om man slutar för tidigt kan svampen börja föröka sig och infektionen kan då komma tillbaka.

Vid vissa ovanliga men allvarliga biverkningar kan man behöva avbryta behandlingen. Man kan läsa mer om detta i bipacksedeln, det informationsblad som följer med medicinen.

Man ska berätta för läkaren om levern och njurarna inte fungerar som de ska. Om man har allvarliga problem med lever och njurar ska man inte använda medicinen alls.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Terbinafin Hexal samtidigt som:

  • mediciner mot epilepsi som innehåller karbamazepin, till exempel Tegretol
  • smärtstillande mediciner som innehåller tramadol, till exempel Tradolan
  • hostmediciner som innehåller etylmorfin, till exempel Cocillana-Etyfin
  • läkemedel som innehåller kodein, till exempel Citodon.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär. Man kan till exempel må illa, tappa aptiten, få ont i magen, gaser eller diarré. Andra kan få ont i huvudet eller hudutslag.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller terbinafin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller terbinafin och som finns som tabletter är:

  • Lamisil
  • Terbinafin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Terbinafin Actavis.

Terbinafin finns även i läkemedel som används på huden, till exempel:

  • Funginix
  • Terbisil
  • Lamisil, Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos
  • Terbinafin ratiopharm.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

13 augusti 2012 16:20

Skribent:

1177.se

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...