www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Tetralysal

Läkemedelsinformation

Tetralysal är ett bakteriehämmande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas tetracykliner och innehåller det verksamma ämnet lymecyklin. Tetracykliner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier.

Tetralysal används bland annat när man behandlas för vissa typer av lunginflammationer och underlivsinfektioner. Medicinen används även mot akne.

Recept och högkostnadsskydd

Tetralysal finns som kapslar. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen hämmar bland annat bakteriernas ämnesomsättning vilket innebär att bakterierna inte kan föröka sig. Vid behandling av akne dämpas även inflammationen i huden.

Vanligen känner man sig bättre inom 3 dygn. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Om medicinen används mot akne ger den god effekt först efter 1-3 månader.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta Tetralysal tillsammans med en måltid för att minska risken för magbesvär.

Kapslarna ska sväljas hela med minst ett halvt glas vatten. Man ska sitta eller stå när man tar kapslarna. Då minskar risken för att de ska fastna i matstrupen.

Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar vanligen medicinen två gånger om dagen. Behandlingstiden varierar beroende på vilken sjukdom man behandlas för. Vid till exempel akne brukar behandlingen pågå under flera månader.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Tetralysal bör inte ges till barn under 8 år eftersom det verksamma ämnet kan tas upp av det växande skelettet och missfärga tandemaljen.

När man tar medicinen finns risk för att man får hudreaktioner om man utsätts för starkt solljus. Därför bör man undvika solning, även i solarium, under kuren samt upp till några dagar efter att man avslutat kuren. Ibland ordinerar läkaren att man gör ett uppehåll i behandlingen under sommaren.

Förutom vid aknebehandling är det viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör undvika att ta följande läkemedel samtidigt som man tar Tetralysal:

  • läkemedel som innehåller acitretin, till exempel Neotigason
  • läkemedlet Isotretinoin som används mot akne
  • malariamedicinerna Malarone och Wellvone
  • vissa läkemedel mot höga blodfetter, till exempel Lestid och Questran
  • syraneutraliserande medel, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon
  • läkemedel som innehåller kalcium
  • läkemedel som innehåller järn
  • läkemedel som innehåller magnesium.

Om man måste ta syraneutraliserande läkemedel eller läkemedel som innehåller järn, kalcium eller magnesium under tiden man behandlas med Tetralysal ska läkemedlen tas med cirka 3 timmars mellanrum. Annars kan effekten av Tetralysal minska. Många vitamin-mineralpreparat kan innehålla både järn, kalcium och magnesium.

Mjölk innehåller kalcium så man bör därför inte dricka eller äta alltför stora mängder mjölkprodukter tillsammans med Tetralysal.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär. Till exempel kan man må illa, få ont i magen eller lös avföring. Andra kan få ont i huvudet.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man behandlas med bredspektrumantibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria medel som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Tetralysal påverkar fostret, bland annat genom att det lagras inuti det växande skelettet. Medicinen bör därför inte användas under den sista hälften av graviditeten om det inte är absolut nödvändigt.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller lymecyklin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller lymecyklin är Lymecyklin Actavis.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

2 november 2015 13:27

Skribent:

1177.se

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...