www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Vaccination mot influensa och lunginflammation i Stockholms län

Du som tillhör någon av riskgrupperna nedan kan vaccinera dig utan kostnad under perioden 3 november 2015 - 29 februari 2016.

Här hittar du närmaste vaccinationsmottagning

Influensaviruset sprids snabbt

Influensan kommer varje år till Sverige under vinterhalvåret och brukar vara som mest intensiv i januari och februari. Runt 100 000 personer i Stockholms län smittas varje år. 

För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir dessutom extra mottagliga för andra infektioner, framför allt lunginflammation. För att skydda dig mot lunginflammation erbjuds du som är född 1949 eller tidigare eller har någon av de kroniska sjukdomar som nämns nedan även vaccin mot pneumokocker. Det är den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation.

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Däremot räcker det för de flesta vuxna att ge pneumokockvaccination bara en gång.

Vilka bör vaccinera sig?

Närmare en halv miljon invånare i Stockholms län tillhör en riskgrupp som riskerar att drabbas extra hårt av säsongsinfluensan. Det gäller:

 • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
 • vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
 • vuxna och barn med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 • vuxna och barn med svårinställd diabetes
 • personer med kraftig övervikt eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • barn med flerfunktionshinder
 • gravida (gäller endast influensavaccin)
 • personer som är födda 1950 eller tidigare.

Barn som tillhör någon av riskgrupperna ovan rekommenderas vaccin från sex månaders ålder.

Vaccineringen ökar din motståndskraft

Syftet med all vaccinering är att göra dig immun, det vill säga motståndskraftig, mot en viss sjukdom. Vaccinerna innehåller delar av virus respektive bakterier som inte längre kan orsaka sjukdom. Däremot kan de fortfarande framkalla en reaktion från immunförsvaret. Nästa gång du kommer i kontakt med viruset eller bakterien känner ditt immunförsvar igen dem och förstör dem innan du hinner bli sjuk.

Risken att du blir sjuk minskar med upp till 70 procent

Genom att influensavaccinera dig kan du minska risken för svår influensasjukdom med upp till 70 procent och risken att du får en lunginflammation med 30-50 procent.

Influensavaccinet och pneumokockvaccinet kommer i två olika sprutor, men kan ges vid samma tillfälle.

Information till dig som är gravid

Du som är gravid har ett sämre motstånd mot sjukdomar och kan därför bli svårt sjuk av influensa. Vid en allvarlig infektion finns det även risk för att fostret skadas.

Den influensa som är farlig för gravida är framför allt den så kallade svininfluensan som ledde till pandemin 2009/2010 och som fortfarande orsakar influensaepidemier varje år. Men även andra influensatyper kan ge svåra infektioner. Socialstyrelsen rekommenderar därför säsongsvaccin till alla gravida. Årets influensavaccin skyddar mot tre influensatyper, där svininfluensa är en av dem.

Vi rekommenderar att du vaccinerar dig under andra hälften av graviditeten, men inte för sent eftersom risken för komplikationer vid influensa är som störst i slutet av graviditeten. Vaccinationen görs lämpligen från vecka 18-20 efter det att ultraljudsundersökningen är genomförd. Vaccinet kan då även ge fostret ett visst skydd, i och med att dina antikroppar förs över via moderkakan. Barnet kan på så vis skyddas mot influensa under de första månaderna efter förlossning.

Berätta om du är allergisk eller tar viss medicin

Är du är allergisk mot ägg eller har annan svår allergi måste du berätta detta för personalen innan du blir vaccinerad. Berätta också om du har behandling med blodförtunnande läkemedel (t.ex. Waran) eller har problem med svårstoppade blödningar.

Frågor och svar om influensan

Läs de vanligaste frågorna om säsongsinfluensa och lunginflammation.

Du kan även få svar på dina frågor genom att ringa telefonsjuksköterskorna på telefonnummer 1177. Eller logga in och skriv frågan - du får svar inom en timme.

För råd med tolk på arabiska, ring tel 0771-1177 90 och för råd på somaliska, ring tel 0771-1177 91.

Vad kostar det att vaccinera sig?

För dig som är född 1950 eller tidigare, är gravid eller har en kronisk sjukdom är det gratis att vaccinera sig mot säsongsinfluensan under influensasäsongen.

När det gäller vaccinet mot lunginflammation är även det gratis om du är född 1950 eller tidigare, eller har en kronisk sjukdom. 

Du som inte tillhör någon riskgrupp men ändå vill vaccinera dig får betala själv för vaccinationen. Priset varierar, så kontakta den vaccinationsmottagning du vill gå till för att få veta vad det kostar.

Så fungerar vaccinet mot influensa

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Vaccinet för säsongen 2015/2016 skyddar mot tre influensatyper:

 • A(H1N1), även kallad svininfluensa. Viruset har kommit tillbaka varje år efter pandemin 2009 och kommer sannolikt tillbaka även denna säsong. Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du genom årets vaccin en förstärkning av det skyddet.
 • A(H3N2) är en variant av Hongkonginfluensan som orsakade en pandemi med många sjuka i slutet av 60-talet. Liknande virus har återkommit flera gånger sedan dess, men eftersom det ständigt förändras och det är flera år sedan det senast var en större spridning i Sverige har vi ett dåligt skydd mot sjukdomen. Äldre och personer med kroniska sjukdomar har störst risk att bli svårt sjuka.
 • Influensa B. Olika varianter av influensa B-virus cirkulerar i Sverige de flesta år, men även om den typen i allmänhet ger mindre allvarliga symtom än influensa A-virus, kan den också orsaka svår sjukdom.

Vuxna och barn från 13 års ålder behöver bara ta en dos av influensavaccinet. Barn från sex månader till 12 års ålder, som inte tidigare fått säsongsinfluensavaccin, behöver två doser med minst fyra veckor mellan doserna.

Efter 10–14 dagar har du ett 50–70-procentigt skydd som håller i sig i ungefär sex månader. Om du ändå får influensa under den här tiden dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet. Om du får influensasymtom trots vaccination och har en kronisk sjukdom, eller är född 1950 eller tidigare, ska du ändå söka sjukvård. Läkaren tar då ställning till om du behöver antiviral medicin, det vill säga ett läkemedel som verkar direkt mot influensaviruset.

Finns det biverkningar?

Säsongsinfluensavaccinet är säkert. Miljoner människor har vaccinerats världen över och de fåtal biverkningar som noterats är milda. Efter vaccineringen kan injektionsstället bli rött och lite ömt. Ibland får de som vaccineras milda influensasymptom som muskelvärk, huvudvärk,feber och trötthet. Det kan hålla i sig några dagar och går sedan över lika snabbt som det kom. Det är ett av kroppens sätt att visa motståndskraft. Riskerna som influensan innebär är mycket farligare.

Så fungerar vaccinet mot lunginflammation

Vaccinet skyddar mot de 23 vanligaste typerna av pneumokockbakterier, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Totalt finns över 80 pneumokocktyper.

Pneumokockvaccin till barn över fem år och vuxna

Efter 10–14 dagar ger vaccinet ett 60-procentigt skydd mot allvarlig lunginflammation. Pneumokockvaccinet behöver du i normala fall bara ta en gång. Vissa personer med karftigt nedsatt immunförsvar, eller personer som saknar mjälte, rekommenderas en kombination av två olika pneumokockvacciner - din läkare kan berätta mer.

Pneumokockvaccin till barn under fem år

Pneumokockvaccin ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet, som barn får under sitt första levnadsår. Om ditt barn tillhör en medicinsk riskgrupp, men inte har fått vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet – kontakta er barnläkare och rådgör.

Biverkningar

Ungefär 5–10 procent av alla som vaccineras brukar bli röda, svullna och ömma runt området där man fått sprutan, men det går över på två till tre dagar. Några procent kan få en rejäl svullnad i armen under ett par dagar. Feber och andra biverkningar är dock mycket ovanliga.

Senast uppdaterad:

3 november 2015 16:28

Skribent:

1177.se

Granskare:

Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...