www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Om barnmorskemottagningen

Sammanfattning

Till barnmorskemottagningen går blivande föräldrar under en graviditet. Med regelbundna besök och kontroller följer barnmorskan graviditeten och undersöker hur barnet mår. Rutinerna kan vara olika för olika mottagningar. Du som är gravid väljer själv till vilken mottagning du vill gå. Besöken är gratis och frivilliga.

En barnmorskemottagning kan också kallas mödravårdscentral, MVC eller kvinnohälsovården. 

Vad är barnmorskemottagningen till för?

Besöken på barnmorskemottagningen är framförallt till för att se hur fostret och du som är gravid mår. Det finns ett program som barnmorskorna på mottagningen följer. De gör undersökningar, ställer frågor och tar prover. Du kan få svar på sådant du undrar om graviditeten, förlossningen och tiden närmast efter den. Du erbjuds också att gå kurser för att förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet.

Barnmorskan skriver in i en journal sådant som kan vara viktigt att veta om graviditeten och barnet. Journalen är sedan ett bra underlag för personalen på förlossningsavdelningen.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, men tänk gärna igenom om det är något du vill fråga om. Det kan vara bra att skriva ner sina frågor och funderingar i förväg.

Vad kan undersökningar och kontroller visa?

Vanliga kontroller som du som är gravid får göra på barnmorskemottagningen är blodtryck, urinprov, blodvärden, livmoderns tillväxt och barnets hjärtljud. Du blir också erbjuden att göra fosterdiagnostik som exempelvis ultraljud. 

Med hjälp av undersökningarna kan barnmorskan få fram mer om hälsan hos barnet och dig som är gravid. Det kan handla om hur barnet växer i magen, eller om det finns risk för blodbrist eller havandeskapsförgiftning. 

Blivande medförälder

Du som är blivande medföräldrar är välkommen att följa med på besöken om den som är gravid vill det. Du kan också ställa frågor och få stöd. Men det är alltid den som är gravid som bestämmer om exempelvis val av mottagning och om fosterdiagnostik. 

Hur många besök?

Under graviditeten gör du flera besök på barnmorskemottagningen. Ofta får du som är gravid för första gången gå fler gånger än du som fött barn tidigare. Det första besöket brukar ofta ske någon gång mellan vecka 6 och 12. Från graviditetsvecka 20 är det vanligt att besöka barnmorskemottagningen ungefär en gång i månaden. Från vecka 30 kan besöken ske varannan vecka. Hur många besök det blir kan vara olika beroende på vilken mottagning du går till, men också beroende på hur många besök du som är gravid behöver. För dig som fött barn tidigare kan det vara längre mellan besöken.

Du väljer

Du som är gravid väljer själv vilken mottagning du vill gå till, och du kan alltid byta om du inte tycker att det fungerar bra.

Hitta och ta kontakt

De flesta barnmorskemottagningarna har öppet under kontorstid. Oftast ringer man först och bokar en tid för besök. Många erbjuder också mottagning på kvällstid.

Det kan också finnas drop-in-tider för preventivmedel, cellprovtagning, klamydiatest och graviditetstest. Du kan oftast hitta information om öppettiderna på mottagningens hemsida.

Ett sätt att hitta en barnmorskemottagning är genom 1177 Vårdguidens Hitta Vård. 

Olika rutiner

Den grundläggande vården är densamma på alla barnmorskemottagningar, men utbud och rutiner kan se lite olika ut. Det kan till exempel bero på om mottagningen ligger i en större stad eller på landsbygden, om den är privat eller offentlig. 

Specialistmödravård

Om du som är gravid har någon sjukdom eller annat som kan påverka graviditeten eller förlossningen, kan du behöva gå till specialistmödravården för vissa kontroller. Det kan vara om du exempelvis har högt blodtryck, diabetes, eller tidigare har fött barn för tidigt. Du remitteras oftast till specialistmödravården av barnmorskan eller läkaren på den vanliga barnmorskemottagningen.

Annan rådgivning och testning

Förutom vård i samband med en graviditet kan du på en barnmorskemottagning

 få råd om preventivmedel
• få recept på och prova ut preventivmedel
• testa dig för könssjukdomar
• göra graviditetstest
• få information om abort och akut-p-piller. 

Mottagningarna har också hand om de gynekologiska hälsokontroller som finns för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmodern. Om det är aktuellt för dig blir du kallad. 

All rådgivning och testning är gratis, med undantag för gynekologisk hälsokontroll som flera landsting tar ut en avgift för.

Personal på mottagningen

På barnmorskemottagningarna arbetar barnmorskor. De brukar även ha erfarenhet från förlossningsavdelningar och bb. På en del mottagningar arbetar undersköterskor som tar hand om viss provtagning. Det kan också finnas en gynekolog eller allmänläkare, men det är vanligast med att en läkare kommer till mottagningen bestämda dagar.

Alla som arbetar på barnmorskemottagningen har tystnadsplikt. 

Efter att barnet är fött

Efter att barnet är fött är det vanligt med ett eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen. Besökt brukar ske två till fyra månader efter att barnet fötts. Vid det besöket går det också bra att få hjälp med preventivmedel.

Senast uppdaterad:

22 maj 2015 13:02

Skribent:

1177.se

Granskare:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden Katri Nieminen, gynekolog och förlossningsläkare, kvinnokliniken i Linköping Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...