www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Vård i annat landsting

Om man blir sjuk och inte är hemma

Om man plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har man alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Man betalar då den patientavgift som gäller i det landsting där man befinner sig.

Om det behövs är det möjligt att få fortsatt vård på ett sjukhus, en vårdcentral eller mottagning i det landsting där man är folkbokförd. Man får då flytta över när det är medicinskt lämpligt.

Planerad vård i annat landsting

Det går också att få planerad vård i ett annat landsting än det man är folkbokförd i, till exempel om den vård man behöver inte finns i det egna landstinget eller om man själv väljer att få vård i ett annat landsting. Man kan också bli erbjuden att få vård i ett annat landsting om väntetiden i det egna landstinget är längre än vad som gäller enligt vårdgarantin.

För att få vård som inte finns i det egna landstinget behöver man ha en remiss till en mottagning i ett annat landsting. Man betalar den patientavgift som gäller i det landsting där man får vård. Ofta ersätter det egna landstinget kostnader för resa och boende.

Det går också att välja att på eget initiativ söka viss vård i ett annat landsting, till exempel kan man gå till en vårdcentral i ett annat landsting. Det är bra att ta kontakt med det egna landstinget först för att höra vilka möjligheter som finns och hur man ska gå tillväga.

Om man har varit hos en läkare i hemlandstinget som har bedömt att man har behov av en viss typ av vård har man också möjlighet att välja att få den vården i ett annat landsting. Resa och boende betalas då inte av hemlandstinget. Det är bra att höra med det egna landstinget vilka möjligheter man har och hur man ska gå tillväga.

I vissa fall kan man även bli erbjuden vård i ett annat landsting om väntetiden i det egna landstinget är längre än vad man maximalt ska behöva vänta enligt vårdgarantin. Om man som patient erbjuds vård hos någon annan vårdgivare med anledning av vårdgarantin får man betala den patientavgift som gäller i det landsting där man får vård. Eventuella merkostnader för resor ersätts då av hemlandstinget.

Förlossning i annat landsting

Om man är gravid och behöver få en akut förlossning har man rätt att få det oavsett var i Sverige man befinner sig. Man betalar då den patientavgift som gäller i det landsting där man befinner sig.

Om man ska föda barn kan man ibland bli hänvisad till en förlossningsavdelning i ett annat landsting. Det går också att själv välja att föda sitt barn på en förlossningsavdelning i ett annat landsting. Man betalar då den patientavgift som gäller i detta landsting. Om man har blivit hänvisad till ett annat landsting ersätter hemlandstinget de merkostnader man får för resa och i vissa fall boende. Resa och boende betalas oftast inte av hemlandstinget om man föder barnet i ett annat landsting på eget initiativ.

Senast uppdaterad:

10 april 2014 16:05

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...