www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Sammanfattning

Om du som vuxen söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd ska du erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Om du är under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i det landsting som du söker vård i.

Hur söker jag vård?

Om du är sjuk kan du besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård, till exempel en ögonmottagning, i vilket landsting eller region som helst i Sverige. Då får du träffa antingen en sjuksköterska eller en läkare för att berätta om dina besvär.

Ibland kan det behövas en remiss för att få komma till den öppna specialistvården. En remiss är ett meddelande som läkaren du träffat skickar till den andra mottagningen. I remissen står det till exempel hur du mår och om du har varit sjuk tidigare. Den mottagning som får remissen kallar dig till ett besök.

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård på en vårdcentral.

Om du bedömer att du behöver få vård omedelbart kan du också besöka en akutmottagning på ett sjukhus. För att besöka en akutmottagning krävs ingen remiss.

Det är vårdpersonalen som bestämmer om du behöver vård som inte kan vänta.

LMA-kort

När du söker vård ska du uppge ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer om du har ett. Som asylsökande ska du också visa ditt LMA-kort eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant. Barn ska också kunna visa LMA-kort eller kvitto om de har ett sådant.

LMA-kortet får du av Migrationsverket när du söker asyl. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret. Du kan behöva det om du söker vård igen. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det ska du uppge namn och födelsedatum.

Vad kostar vården för vuxna?

Från vilken ålder du betalar för vård och tandvård varierar mellan de olika landstingen och regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

 • Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.
 • Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.
 • Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 • Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.
 • Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.
 • Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, till exempel hostmedicin, kostar fullt pris.
 • Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
 • För asylsökande kostar en behandling hos en tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos Folktandvården eller hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som landstinget slutit avtal med.
 • För den som vistas i Sverige utan tillstånd kostar behandling hos tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos tandläkare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.
 • Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan landstingen och regionerna.

Om du inte först går till en vårdcentral och får en remiss till specialistvården kan patientavgiften bli högre.

Behöver du sjukresor inom landstinget där du är kostar det högst 40 kronor. Om du väljer att resa till ett annat landsting betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Det finns en övre gräns för hur mycket du som asylsökande betalar för läkemedel på recept. Om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan. För dig som vistas i Sverige utan tillstånd finns inget motsvarande högkostnadsskydd.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den kostnadsfri.

Kostnadsfri vård för barn och unga

Vård är vanligtvis avgiftsfri för unga under 18, men i många regioner och landsting kan du vara äldre än 18 år för att få avgiftsfri vård. All tandvård är avgiftsfri för unga under 18 år.
Kostnadsfri vård gäller till exempel på:

 • ungdomsmottagningar
 • vårdcentraler
 • sjukhus
 • Folktandvården.

Vård på en akutmottagning kan kosta eller vara gratis beroende på vilket landsting eller region du befinner dig.

Ett barn som har en smittsam sjukdom och behöver behandling får vård utan kostnad.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller tolka via telefon.

Det är vårdpersonal som avgör om det behövs en tolk och väljer den personen. Har du en tal- eller hörselskada tas också hänsyn till dina behov av tolkning. Det är bättre att anlita vårdens tolkar i stället för att ta med en egen. Om du väljer en egen tolk är inte vården skyldig att betala ersättning för tolkens arbete.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Hälsoundersökning gratis för barn och vuxna

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Då erbjuds du att göra en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du är tillståndslös ska du få erbjudande om en kostnadsfri hälsoundersökning när du söker vård.

Under hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska och ibland en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa, tar prover för att se om du bär på någon sjukdom som behöver behandlas och informerar dig om hur vården fungerar. Läkaren gör en kroppsundersökning om det behövs. Detta görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Texten finns översatt - Other languages

Arabiska: الرعاية في السويد لطالبي اللجوء أو الأشخاص المختبئين أو الذين ليس لديهم أوراق

Engelska: Information about health care in Sweden if you are seeking asylum, in hiding or undocumented

Persiska: خدمات درمانی در سوئد برای شما که پناهجو، پناهجوی مخفی یا بدون مدرک هستید

Polska: Opieka zdrowotna w Szwecji dla osób ubiegających się o azyl, ukrywających się lub nieposiadających dokumentów

Romska Arli: Nasvalipaskoro arakhibe ki Švedija sar azilanti, te garaveja tut ja pale te sian bilelengoro

Romska Lovara: Doktoritsko žutipe ando Švedo te rodel pe azylo, garudino vaj si bi lilengo

Somaliska: Daryeelka caafimaad oo aad Iswiidhen ka heleyso haddaad tahay magangelyadoon isqarinaya ama sharci-la’aan dalka ku jooga

Sydkurdiska: چاودێریی لە سوید، ئەگەر تۆ پەناخواز، شاراوە یان بێ بەڵگەنامە بێت

Senast uppdaterad:

29 augusti 2017 14:28

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Kalle Persson, 1177 Vårdguiden Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...