www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Vård utomlands

Vad gäller?

Om man blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land man är i och hur brådskande det är att få vård.

Man kan i vissa länder få akut, nödvändig vård till samma kostnad som invånarna i det land man är i om man är tillfälligt utanför Sverige, till exempel på semester. Nödvändig vård är sådan som inte kan vänta tills man kommer hem igen.

Man kan även ha rätt till ersättning om man väljer att söka planerad vård utomlands. Man kan också bli skickad för vård utomlands av det landsting eller den region som man tillhör. Då betalar landstinget vårdkostnaderna.

Nödvändig vård

Befinner man sig i ett nordiskt land och behöver nödvändig vård får man det till samma kostnad som de som bor i det landet. För att få den vård man behöver räcker det med att man kan intyga var man bor i Sverige.

Boende i de nordiska länderna har också rätt till ersättning för merutgifter vid hemtransport om man är sjuk.

EU-, EES-länder och Schweiz

Som försäkrad i Sverige har man rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort. Det visar att man ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Har man med sig kortet vid tillfällig vistelse i EU, EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt i Schweiz, har man rätt till nödvändig sjukvård till samma kostnad som de som bor i det land man befinner sig. EU-kortet beställer man från Försäkringskassan. Kortet, som är gratis, gäller i tre år och är personligt. Även barn måste ha ett eget kort.

Man ska inte heller behöva åka hem enbart för att få återkommande vård för exempelvis en kronisk sjukdom eller för att göra medicinska kontroller, till exempel diabetes- eller blodtryckskontroller. Även om det räknas som nödvändig vård är det ändå bra att förbereda den läkare eller vårdpersonal som man kommer att bli behandlad av att man behöver vård. Den behandlande läkaren i Sverige bör också veta att man ska resa iväg.

EU-kortet ska visas tillsammans med en ID-handling varje gång man söker vård. Har man glömt sitt EU-kort eller inte hunnit skaffa ett, kan man få ett intyg från Försäkringskassan om att man är berättigad till ett EU-kort. Ett sådant intyg kan till exempel skickas med fax till det sjukhus eller den klinik man behandlas på.

Ibland är det också möjligt att få ersättning från Försäkringskassan när man kommer hem. Till exempel om vårdgivaren inte godtar kortet, trots att det borde gälla. Då är det viktigt att ha kvitto på utläggen. Då får man ersättning för vad vården skulle ha kostat om man skulle ha fått den i Sverige, minus patientavgifter. Förutom vårdkostnader kan man också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om man använt sitt EU-kort är det Försäkringskassan i Sverige som betalar ersättningen för vården till det land där man fått vården. Själv betalar man samma avgifter som de som bor i landet betalar.

En reseförsäkring täcker oftast ytterligare kostnader, till exempel för vård hos privata vårdgivare som inte ingår i landets allmänna sjukvårdssystem och kostnader för sjuktransport hem.

Om man är försäkrad i Sverige och studerar i något EU- eller EES-land, eller i Schweiz, har man rätt till nödvändig sjukvård i det landet på samma villkor som landets invånare eftersom det räknas som en tillfällig vistelse. Då ska man ha sitt EU-kort med sig till sjukhuset eller kliniken.

Med en smarttelefon kan man ladda ner en app om EU-kortet. Där kan man bland annat läsa om hur man använder kortet i EU-länderna, vilken vård som ingår och vad det kostar. Däremot kan man inte använda appen som ett EU-kort.

Läs mer: Europeiska sjukförsäkringskortet.

Konventionsländer

Sverige har överenskommelser om sjukvård, som också kallas konventioner, med några länder utanför Europa: Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada.

Konventionerna ger rätt till olika typer av vård, som Försäkringskassan kan informera om. Då visar man sitt svenska pass och ibland även ett intyg man fått från Försäkringskassan. EU-kortet gäller inte.

Övriga länder

Om man blir sjuk i något annat land i världen måste man själv betala sina sjukvårdskostnader. Ofta ingår reseskydd i hemförsäkringen. Via en larmcentral som är kopplad till den försäkring man har kan man få information om vilket sjukhus man kan kontakta om man blir sjuk utomlands. Man kan också via larmcentralen få hjälp med att betala vårdkostnaderna och även hjälp med hemtransport om det skulle behövas.

Planerad vård

Om man vill söka planerad sjukvård inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan man på förhand söka tillstånd från Försäkringskassan. Man kan få ett förhandstillstånd om man har en sjukdom som behandlas i det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige, där väntetiden för vården beräknas bli för lång. Den vård man söker utomlands ska ingå i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet. Om den utländska vårdmetoden inte används i Sverige är det viktigt att metoden är erkänd och vetenskapligt beprövad. Försäkringskassan frågar landstinget där patienten bor innan ett förhandstillstånd beviljas.

Om man får förhandstillstånd utfärdar Försäkringskassan ett intyg för vården, men man ska själv boka in vården och man betalar själv resan fram och tillbaka. När man får vården utomlands visar man upp Försäkringskassans intyg och betalar ingenting utöver eventuell patientavgift.

Efteråt kan man hos Försäkringskassan ansöka om ersättning om man har betalat en högre patientavgift än vad man skulle ha betalat för samma vård i Sverige. Det går också att få ersättning för boende och resor i direkt samband med vården.

Om man behöver ha en medföljande person som hjälp kan den personen också ha rätt till ersättning för kostnader, till exempel boende under vårdtiden.

Förhandsbesked

Om man planerar att söka vård i ett EU- eller EES-land kan man få ett förhandsbesked från Försäkringskassan. Då får man veta om man kan få ersättning i efterhand och hur högt beloppet blir för just den behandling man vill ha. Det högsta ersättningsbelopp man kan få motsvarar det som det skulle ha kostat landstinget eller regionen om man fått samma behandling i Sverige.

Man kan inte få ett förhandsbesked om man söker vård i Schweiz.

Ersättning i efterhand

Även om man inte frågar Försäkringskassan i förväg kan man få ersättning i efterhand för planerad vård i EU- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Även då görs en bedömning av den vård som man fått. Ersättningen kan inte bli högre än vad samma behandling hade kostat om man fått vården i Sverige.

Man har i princip rätt till ersättning om det rör sig om en sjukdom som man hade kunnat få vård för i den allmänna sjukvården i Sverige. Försäkringskassan ställer samma krav på vårdens vetenskaplighet som när man utfärdar förhandsintyg. Den utländska vårdgivaren kan men behöver inte ingå i det nationella allmänna sjukvårdssystemet. Ersättning kan ges oberoende av hur lång väntetiden är i Sverige. Man ska själv boka in och betala hela vårdkostnaden liksom resan fram och tillbaka.

När man söker ersättning för vården från Försäkringskassan krävs originalkvitton. När man får ersättning i efterhand gäller högkostnadsskyddet för sjukvård. Man kan också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta. Kostnaden för resor och boende ersätts däremot inte.

Övriga länder

Om man söker planerad vård i ett land utanför Norden, EU, Liechtenstein och Schweiz, måste man i allmänhet själv betala för vårdkostnaderna.

Landstinget kan erbjuda vård utomlands

Landstinget där man bor har normalt inget ansvar för den sjukvård som man får i andra länder.

Det förekommer att landstingen sänder patienter utomlands för olika typer av vård, till exempel om man behöver en mycket specialiserad vård som inte finns i Sverige. Då betalar landstinget kostnaderna för vård, resa och uppehälle. Som patient betalar man endast vanlig patientavgift.

Rehabilitering utomlands

Dessutom kan man på landstingets initiativ få rehabilitering utomlands, främst i varmare länder. Det handlar oftast om rehabilitering om man till exempel har en reumatisk eller neurologisk sjukdom, eller en hudsjukdom.

Hemtransporter

Man får betala resan själv om man har fått sjukvård i ett EU- eller EES-land eller något annat land och måste åka eller transporteras hem på ett annat sätt än man planerat. Det gäller om man till exempel behöver åka hem med ett dyrare färdmedel eller om man måste transporteras med ambulansflyg. Det är likadant om någon avlider utomlands.

Normalt ersätter reseförsäkringar för hemresor och hemtransporter, även av avlidna.

Nordiska länder

Man kan däremot få ersättning för hemresor och hemtransporter om man fått nödvändig vård i ett nordiskt land och på grund av det får en fördyrad resa hem. Vanligast är att resan betalas av sjukhuset där man fått vården, som sedan får ersättning av Försäkringskassan.
Den som själv arrangerar hemresan kan i efterhand få ersättning för merkostnaderna.
Hemtransport av en avliden kan man inte få ersättning för.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen, som ger rätt till ersättning om man skadas inom vården, gäller inte för vård man fått utomlands. Undantaget är om vården ges på landstingets initiativ och bekostnad.

Senast uppdaterad:

1 april 2016 14:10

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Relaterade artiklar

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...