www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Vattkoppor

Sammanfattning

Vattkoppor är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Den är mycket smittsam och de flesta får vattkoppor redan som barn. Vanliga symtom är feber och vätskefyllda blåsor, som kan klia mycket. Symtomen är ofta besvärligare ju äldre du är när du får vattkoppor. Sjukdomen brukar läka av sig själv.

Du kan bara få vattkoppor en gång. När du har haft sjukdomen blir du immun. Då kan du träffa personer som har vattkoppor utan att bli sjuk. Du kan heller inte få bältros av att träffa en person som har vattkoppor, trots att sjukdomarna orsakas av samma virus.

Symtom på vattkoppor

Det här är de vanligaste symtomen på vattkoppor:

 • feber
 • huvudvärk
 • trötthet
 • röda utslag på överkroppen, armarna och benen.

Det brukar ta mellan tio och tjugo dygn från att du smittas tills de första symtomen märks. De brukar vara feber, huvudvärk och trötthet. Efter ett par dagar bildas röda utslag, oftast på överkroppen. De kan sprida sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Utslagen kan komma överallt på kroppen. De kan komma på slemhinnor, som i munnen, i halsen, vid ändtarmsöppningen, på blygdläpparna eller på penisen.

Utslag och blåsor som kliar

Utslagen börjar som röda prickar, som blir knottror och till slut blåsor med en genomskinlig vätska i. Har du mörk hud kan utslagen vara svåra att se innan blåsorna kommer. Blåsorna kliar ofta. Utslagen kan komma i flera omgångar, under fyra till fem dagar. Vid varje omgång kan du få lite feber.

Hur många blåsor du får kan variera. En del får bara några enstaka blåsor, medan andra får blåsor över hela kroppen. Efter någon dag spricker de och små sårskorpor bildas. Efter några dagar torkar skorporna och trillar av. Blåsorna brukar läka fint, utan att bilda ärr.

Symtomen är lindrigare hos barn än vuxna

Vattkoppor är en virussjukdom som brukar vara lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen. Symtomen blir ofta besvärligare när barnet är äldre. Vuxna får ofta fler utslag och mer klåda än barn. Barn brukar bli friska en vecka efter att de första symtomen har visat sig, men för vuxna kan det ta längre tid.

När och var ska jag söka vård?

Hos barn brukar vattkoppor gå över av sig själv, utan att barnet behöver träffa en läkare. Men det finns undantag. Du ska söka vård: 

 • Om barnet är under sex månader och mamman inte har haft vattkoppor.
 • Om barnet är mycket trött och medtaget.
 • Om barnet har nedsatt immunförsvar.
 • Om barnet har ihållande feber över 38 grader i mer än tre till fyra dygn.
 • Om barnet får många infekterade koppor, med röd och ömmande hud.
 • Om barnet får hosta och feber på nytt, efter att blåsorna har läkt.
 • Om barnet har svåra besvär med klåda och receptfria läkemedel inte hjälper.

Sök alltid vård om du är 18 år eller äldre

Du som är 18 år eller äldre ska alltid kontakta vården om du har smittats med vattkoppor. Särskilt om du har nedsatt immunförsvar. Behandling mot vattkoppor måste påbörjas så snabbt som möjligt för att ha bra effekt. Helst inom 24 timmar efter att blåsorna har kommit.

Du ska även söka vård på en vårdcentral om du får hosta och feber på nytt, efter att blåsorna har läkt. Det kan vara ett tecken på lunginflammation.

Du som är gravid, inte har haft vattkoppor tidigare och misstänker att du har kommit i kontakt med smitta ska kontakta en vårdcentral eller en barnmorskemottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård ska du ringa innan du åker in. Kontakta i första hand en vårdcentral. För att undvika att smitta andra kan du bli visad direkt till ett undersökningsrum för att träffa en läkare, utan att först sitta i väntrummet. Det gäller även för sjuka barn.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Så smittar vattkoppor

Vattkoppor är mycket smittsamt. Den tid det tar från smitta till sjukdomen bryter ut är vanligen ungefär två veckor men kan variera från tio till tjugo dagar. Du blir immun när du har haft sjukdomen en gång. Då är det ingen fara att träffa någon med vattkoppor. Det gäller även om du är gravid.

Vattkoppor sprids genom direktkontakt från person till person eller genom utandningsluften och när du till exempel hostar eller nyser. Du kan sprida viruset redan innan du märker av några symtom. Därför är det svårt att undvika att föra smittan vidare. Ofta kan en hel förskolegrupp eller skolklass få vattkoppor samtidigt.

Vattkoppor smittar mest från ett par dagar innan utslagen visar sig till ungefär sex dagar efter att de har börjat synas. Men det kan smitta tills alla vattkoppor har torkat in och blivit sårskorpor.

Hur länge ska barn stanna hemma?

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

När kopporna har torkat in smittar inte barnet längre. Barnet kan komma tillbaka till förskolan eller skolan när hen är smittfri, feberfri och mår bra. Barn brukar bli friska ungefär en vecka efter att symtomen har visat sig.

Meddela förskolan eller skolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Läs mer hos Försäkringskassan om vilka regler som gäller för vård av sjukt barn.

 

Du får inte bältros av att träffa någon med vattkoppor

Du kan bara få vattkoppor en gång i livet. När du har sjukdomen bildas antikroppar mot den och du blir immun. Viruset som orsakar vattkoppor stannar kvar i kroppen resten av livet. Ibland kan det aktiveras igen och orsakar då sjukdomen bältros, som också ger blåsor på huden.

Du kan inte få bältros av att träffa någon som har vattkoppor.

Däremot kan viruset i en bältrosblåsa genom direktkontakt smitta person som inte tidigare har haft vattkoppor, så att personen får vattkoppor. Det är mycket ovanligt att det händer eftersom de flesta har haft vattkoppor redan som barn.

Hur kan jag förebygga vattkoppor?

Det kan vara svårt att förebygga att vattkoppor sprids, eftersom du är smittsam redan innan du får några symtom.

Du kan vaccinera dig om du betalar själv

Det finns vaccin mot vattkoppor, som ger ett bra skydd och har få biverkningar. Det är ett så kallat levande vaccin. Det innebär att en liten dos försvagat vattkoppsvirus sprutas in i kroppen, som då bygger upp antikroppar mot sjukdomen.

Vaccinet ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Det gör det däremot i flera andra europeiska länder och i USA. Du kan välja att vaccinera dig eller ditt barn om du betalar själv. Alla som vill kan vaccineras om du inte har starkt nedsatt immunförsvar eller är gravid.

Vaccinet kan ges till barn från nio månaders ålder, samt till ungdomar och vuxna. 

Skyddseffekten mot vattkoppor efter två injektioner är mycket god. Om du ändå får sjukdomen trots vaccination blir besvären lindrigare än om du inte blivit vaccinerad.

Vad kan jag göra själv?

Det vanligaste besväret med vattkoppor är att utslagen kliar. Du kan göra flera saker själv för att lindra besvären.

Håll huden ren

Tvätta huden med tvål och vatten. Genom att hålla huden ren kan du undvika att bakterier kommer in i vattkopporna, så att de blir infekterade. Det kan lätt hända om du kliar dig mycket.

Lindra klådan

Du kan lindra klådan med kylbalsam, alsolsprit och svalt vatten.

Kylbalsam och alsolsprit finns att köpa receptfritt på apotek. Kallt vatten kan också kännas svalt och skönt på huden. Kylbalsam och svalt vatten kan också användas mot kliande utslag på slemhinnor på kroppen.

Vissa receptfria antihistaminer kan användas mot klåda, till exempel Loratadin och Clarityn. Det finns en åldersgräns för många av läkemedlen och det står angivet på förpackningen.

Undvik vissa läkemedel

Du som har vattkoppor kan använda läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, för att lindra feber och värk.

Använd däremot inte läkemedel med ibuprofen, till exempel Ipren, eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare. De kan i samband med vattkoppor öka risken för ovanliga, men allvarliga infektioner.

Barn upp till 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Treo och Bamyl, mot feber utan att först tala med läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till en allvarlig hjärnskada.

Undvik att använda hydrokortisonsalva mot klåda av vattkoppor, eftersom den kan göra att blåsorna lättare blir infekterade av bakterier.

Behandling

Barn behöver sällan behandlas av vården. Sjukdomen läker av sig själv.

Läkemedel på recept mot klåda

Om inte de receptfria alternativen hjälper mot klådan kan läkare skriva ut läkemedel på recept. Antihistaminläkemedel som används mot allergisk klåda brukar hjälpa. Exempelvis Tavegyl tabletter eller Atarax lösning och tabletter. Man blir ofta trött av läkemedlen. Det kan vara en fördel om det är svårt att sova på grund av att blåsorna kliar.

Vuxna behandlas med virushämmande läkemedel

Du som är över 18 år rekommenderas att få behandling med virushämmande läkemedel. Behandlingen ska helst påbörjas redan under det första dygnet vattkopporna börjar synas för att ge en bra effekt.

Behandling med färdiga antikroppar

I vissa fall kan nyfödda barn eller du som har nedsatt immunförsvar behandlas med läkemedel med färdiga antikroppar, som också kallas immunglobulin. Läkemedlet bekämpar viruset och gör att du inte blir sjuk om du har blivit utsatt för smitta.

Graviditet och vattkoppor

Risken för fosterskador och andra komplikationer är mycket liten.

Sök vård om du är gravid, är osäker på om du har haft vattkoppor tidigare och har kommit i kontakt med någon som är smittad. Om blodprov visar att du inte har något skydd mot vattkoppor kan du få förebyggande behandling, som minskar risken att du blir sjuk.

Om du får vattkoppor under början av graviditeten förs antikroppar över från dig till barnet genom moderkakan.

Får du däremot vattkoppor under slutet av graviditeten hinner inte antikroppar bildas och föras över till barnet. För att undvika att barnet ska få vattkoppor rekommenderas du som gravid att få behandling. Det gäller från vecka 35 och fram till förlossningen.

Om du får vattkoppor före vecka 35 kan du också få behandling, även om barnet då inte kan få vattkoppor.

Barn under sex månader och vattkoppor

Risken för barn upp till sex månader att få vattkoppor påverkas av om barnets mamma har haft vattkoppor tidigare eller inte.

När barnets mamma har haft vattkoppor

Det vanliga är att barnets mamma har haft vattkoppor tidigare i livet och är immun. Då förs antikroppar mot sjukdomen över till barnet i livmodern under slutet av graviditeten. Barnet får då ett visst skydd mot vattkoppor upp till cirka sex månaders ålder. Skyddet är inte helt säkert, men det gör att de yngsta barnen vanligtvis inte får sjukdomen. Om barnet ändå skulle få vattkoppor under de första sex månaderna brukar symtomen bli lindriga. Undvik ändå att låta så små barn träffa en person med vattkoppor, om det är möjligt.

Amning ger inget skydd mot vattkoppor. Antikropparna mot sjukdomen förs inte över i bröstmjölken, utan genom moderkakan under slutet av graviditeten.

När barnets mamma inte har haft vattkoppor

När mamman inte har haft vattkoppor så har inga antikroppar mot sjukdomen förts över till barnet under graviditeten. Då kan barnet få sjukdomen. Barn som inte har något skydd och får vattkoppor under de första sex månaderna kan få besvärliga symtom. Särskilt nyfödda som blir sjuka under de första veckorna efter förlossningen. De yngsta barnen kan få behandling med färdiga antikroppar, som hjälper till att bekämpa viruset.

Följdsjukdomar

När du har vattkoppor och kliar dig kan huden bli infekterad av att bakterier kommer in i blåsorna. Varig vätska i blåsorna och röd och öm hud kan vara tecken på att du har fått en hudinfektion. Febern kan komma tillbaka om du får en hudinfektion.

Ovanliga komplikationer

Vattkoppor kan ibland orsaka lunginflammation. Det är vanligast hos vuxna. Det kan vara ett tecken på lunginflammation om du får hosta och feber på nytt, efter att vattkopporna har läkt. Kontakta då en vårdcentral.

Om du har ett mycket nedsatt immunförsvar, som vid en cytostatikabehandling mot cancer, kan kroppen inte bilda tillräckligt många antikroppar för att bekämpa viruset. I mycket ovanliga fall kan vattkoppor leda till hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Även om det skulle hända blir du oftast frisk utan komplikationer.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.  

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga  

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Senast uppdaterad:

22 februari 2018 14:00

Skribent:

1177.se

Granskare:

Anna-Maria E. Alsand, 1177 Vårdguiden Carin Meller, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden Urban Hellgren, docent, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.Carin Meller, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund. Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.Carin Meller, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund. Urban Hellgren, professor, infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.Carin Meller, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...