www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ventoline, lösning för nebulisator

Läkemedelsinformation

Vad är Ventoline, lösning för nebulisator?

Ventoline lösning för nebulisator är en medicin som man andas in med hjälp av en så kallad nebulisator, för att vidga luftrören bland annat vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel och det verksamma ämnet är salbutamol.

Medicinen används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns dels i endosbehållare i styrkorna 1 milligram per milliliter eller 2 milligram per milliliter, dels i flaska i styrkan 5 milligram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Medicinen häver den här muskelkrampen i luftvägarna genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas. Medicinen kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Medicinen börjar verka inom några minuter och effekten varar i regel minst 4 timmar. Medicinen kallas därför för en kortverkande beta-2-stimulerare.

Hur tar man medicinen?

Medicinen finns dels i endosbehållare i styrkorna 1 milligram per milliliter eller 2 milligram per milliliter, dels i flaska i styrkan 5 milligram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen i flaska kan spädas med koksaltlösning innan man använder den. Endosbehållarna är färdiga att användas utan spädning.

Man andas in medicinen med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen för hur man ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

När man andas in medicinen är det viktigt att man andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.

Medicinen är känslig för ljus och ska därför förvaras i kartongen.

Endosbehållarna är hållbara i tre månader efter att man öppnat innerförpackningen. En öppnad flaska är hållbar i en månad.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen varierar från person till person, men en vanlig dosering är en dos för inandning 2-4 gånger om dagen.

Viktigt

Om man har astma och regelbundet behöver ta flera doser per dygn bör man kontakta läkare. Man kan då behöva annan behandling.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få biverkningar som darrningar eller hjärtklappning, särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när man tagit medicinen en tid.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra former av läkemedlet

Ventoline finns i flera olika former som man andas in, till exempel som sprej, Ventoline Evohaler, eller pulver, Ventoline Diskus. Medicinen finns även som tabletter och i flytande form.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller salbutamol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är

  • Salbutamol Arrow
  • Ventilastin Novolizer
  • Sabufarm
  • Airomir och Airomir Autohaler
  • Buventol Easyhaler.

Salbutamol finns även i medicinerna Combivent, Ipramol och Sapimol lösning för nebulisator, men då i kombination med ett annat luftrörsvidgande ämne, ipratropium.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 maj 2013 17:43

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...