www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Viagra

Läkemedelsinformation

Viagra är ett läkemedel  som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om man inte kan få eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag.

Viagra tillhör en grupp läkemedel som kallas PDE5-hämmare. Det verksamma ämnet är sildenafil.

Recept och högkostnadsskydd

Viagra finns som tabletter i styrkorna 25 milligram, 50 milligram och 100 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Viagra verkar genom att hämma ett särskilt enzym i kroppen som kallas fosfodiesteras typ 5. Det leder till att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod. Om man då är sexuellt stimulerad, kan man lättare få stånd när blodet flödar in i svällkropparna.

Till skillnad från Caverject och Bondil får man ingen effekt av Viagra utan sexuell stimulering.

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme till en timme. Möjligheten att genomföra ett samlag varar cirka fem timmar efter att man har tagit tabletten.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletterna med lite vatten cirka en timme före ett samlag.

De är känsliga för fukt och ska förvaras i sin originalförpackning.

Viagra kan tas med eller utan mat, men om man tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan man får effekt.

Man bör inte dricka stora mängder alkohol innan man tar medicinen. Alkohol kan tillfälligt minska förmåga att få erektion.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 1 tablett på 50 milligram cirka en timme före ett samlag. Om effekten blir för svag ska man diskutera detta med sin läkare. Dosen kan behöva höjas till 100 milligram. Man ska inte ta mer än en dos under ett dygn.

Viktigt

Viagra får inte kombineras med så kallade nitrater som används för att lindra kärlkramp. Man riskerar då att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen är det farligt att ta nitrater även en tid efter att man har använt Viagra. Om man får bröstsmärtor under eller efter ett samlag ska man alltså inte ta nitrater utan omedelbart kontakta läkare.

Det är också mycket farligt att kombinera Viagra med amylnitrit. Effekten kan bli den samma som för nitrater, det vill säga att man kan drabbas av ett kärlkrampsanfall eller få en hjärtinfarkt. Amylnitrit är från början ett hjärtläkemedel men används inte längre i Sverige. Det förekommer att amylnitrit används som drog, så kallade poppers.

Man ska inte använda läkemedlet om man har en sjukdom som gör att man bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Man ska inte använda medicinen om man har allvarligt nedsatt leverfunktion.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska framför allt inte kombinera Viagra med

  • nitrater, till exempel glycerylnitrat
  • hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel som innehåller ritonavir.

Man ska inte använda Viagra samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, utan att en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, yrsel, nästäppa. Vissa upplever också att synen påverkas genom att färgseendet förändras, man blir mer ljuskänslig eller får dimsyn.

Graviditet och amning

Viagra ska inte användas av kvinnor.

Man kan använda läkemedlet om man har en partner som är gravid eller ammar. Man kan också använda medicinen om man planerar att skaffa barn.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller sildenafil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller sildenafil är

  • Idilico
  • Revatio
  • Sildenafil med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Sildenafil Accord.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

26 november 2015 15:33

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...