www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 700 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Voltaren och Voltaren T

Läkemedelsinformation

Vad är Voltaren och Voltaren T?

Voltaren och Voltaren T är läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

Voltaren används för att behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar. Medicinen kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk.

Voltaren T används mot tillfällig smärta, till exempel mensvärk, huvudvärk, tandvärk och migrän. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber.

Voltaren gel och plåster kan användas för att lindra lätta smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Det verksamma ämnet i medicinen är diklofenak.

Recept och högkostnadsskydd

Voltaren kapslar finns i styrkan 25 milligram, Voltaren enterotabletter och Voltaren T tabletter finns i styrkorna 25 och 50 milligram. Små förpackningar av Voltaren T i styrkan 25 milligram kan köpas receptfritt medan de övriga är receptbelagda.

Voltaren finns även som stolpiller som man för in i ändtarmen i styrkorna 25, 50 och 100 milligram. Stolpillren är receptbelagda.

Voltaren finns dessutom som gel som man smörjer på huden och som plåster. Båda dessa kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas. Medicinen sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Voltaren T lindrar oftast smärta inom 30 minuter och effekten varar i cirka sex timmar.

Hur tar man medicinen?

Voltaren enterotabletter

Voltaren enterotabletter ska sväljas hela tillsammans med vätska. Enterotabletter har en tunn hinna som gör att de inte löses upp förrän de har nått tarmen. Då minskar risken för magbiverkningar som beror på att det verksamma ämnet verkar irriterande på magens slemhinnor. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.

För att få så bra effekt som möjligt bör man inte ta enterotabletterna med mat.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Voltaren kapslar

Voltaren kapslar ska sväljas hela med vätska och får inte delas eller tuggas.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Voltaren T

Voltaren T ska sväljas hela tillsammans med vätska. Voltaren T är konstruerad så att tabletten löser sig snabbare i mag-tarmkanalen än Voltaren enterotabletter. Detta leder till att man får en snabbare effekt av medicinen.

Om man använder medicinen mot migrän är det viktigt att man tar den vid de allra första tecknen på att man ska få en migränattack. Även vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Voltaren stolpiller

Stolpiller ska föras i i ändtarmen. Om man doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten går det lättare att föra in.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Voltaren gel

Gelen masseras in i huden, på den plats där man har ont, under några minuter. Man kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in. Man ska tvätta händerna efteråt eftersom gelen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. När man använder gelen ska man undvika direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det område som behandlas med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Voltaren plåster

Plåstret sätts på oskadad hud och bör inte användas vid bad eller dusch. Man ska inte dela plåstret. Plåstren är känsliga för ljus och uttorkning och ska därför förvaras i sin originalförpackning. Använda plåster ska vikas på mitten med den självhäftande sidan inåt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför man tar medicinen.

En vanlig dosering för vuxna är 25 eller 50 milligram 1-3 gånger per dag.

Vid migrän är 50 milligram en vanlig dos i början av ett anfall. Om man har mensvärk kan behandlingen inledas med 50 eller 100 milligram.

Man ska inte ta mer än 150 milligram per dygn. Om man tar Voltaren T utan recept ska man inte ta mer än 75 milligram per dygn.

En vanlig dos för barn över sex år som har någon reumatisk sjukdom är 25 milligram morgon och kväll. Dosen för barn som väger mer än 50 kilo är samma som för vuxna.

Voltaren gel kan användas av vuxna och ungdomar över 14 år. Gelen smörjs in 3-4 gånger om dagen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas. Man ska inte använda gelen längre än 14 dagar utan att läkare har rekommenderat det.

Voltaren plåster kan användas av vuxna och ungdomar över 16 år. Man sätter ett plåster på det område där man har ont två gånger om dagen. Man ska inte använda mer än två plåster per dag. Om man har ont på flera ställen kan man därför bara behandla ett ställe åt gången. Man ska inte använda plåstren längre än sju dagar utan att läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtsvikt eller cirkulationsproblem, eller tidigare haft hjärtattack eller stroke ska man inte använda medicinen. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om man använder höga doser under lång tid.

Om man har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska man rådgöra med läkare innan man använder medicinen.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man bör inte använda medicinen i samband med vattkoppor eftersom den då kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Man ska inte använda gelen om man har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på det ställe som ska behandlas. Man ska inte heller använda gelen under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av läkemedlet och risken för biverkningar ökar.

Man ska inte använda plåstren på sårig hud eller på slemhinnor. Man ska inte heller använda plåstren under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av läkemedlet och risken för biverkningar ökar.

Man ska inte använda stolpillren om man har haft ändtarmsinflammation eller nyligen haft blödning från ändtarmen.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Voltaren eller Voltaren T tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår. Andra kan till exempel bli yra, få ont i huvudet eller hudutslag.

Om man använder stolpiller kan man även få irritation i ändtarmen.

Biverkningar som kan förekomma av gelen är hudutslag, rodnad eller svullnad i huden.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller diklofenak. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller diklofenak är

  • Arthrotec och Arthrotec forte, som även innehåller misoprostol
  • Eeze
  • Eezeneo
  • Flector plåster
  • Diclofenac och Diclofenac T
  • Diklofenak och Diklofenak T
  • Solaraze gel.

Voltaren finns även som ögondroppar, Voltaren Ophtha, som används mot inflammation om man har opererats för till exempel grå starr.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

4 maj 2012 11:22

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...