www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Zantac och Zantac Brus

Läkemedelsinformation

Vad är Zantac och Zantac Brus?

Zantac och Zantac Brus är läkemedel som minskar produktionen av magsyra. De tillhör en grupp läkemedel som kallas för histamin-2-receptorblockerare. Det verksamma ämnet är ranitidin.

Zantac och Zantac Brus kan användas vid halsbränna och sura uppstötningar. Man kan även få medicinen för att behandla till exempel inflammation i matstrupen och för att läka eller förebygga sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Så här fungerar medicinen

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att man får upp magsaft i matstrupen. Man kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller sveda i matstrupen. Syran kan också bidra till inflammation i matstrupen, magsår och göra så att magsår som redan finns får svårt att läka.

Produktionen av saltsyra styrs bland annat via ämnet histamin. I magens slemhinnor finns mottagare för detta ämne, så kallade histaminreceptorer. Det verksamma ämnet i medicinen, ranitidin, blockerar dessa mottagare och minskar på så sätt produktionen av saltsyra i magsäcken. Det lindrar smärtan och påskyndar läkningen av magsår eller inflammation i matstrupen.

Symtom som halsbränna och sura uppstötningar lindras efter ungefär en halvtimme. Effekten håller i sig cirka 12 timmar.

Hur tar man medicinen?

Zantac Brus finns som brustabletter i styrkan 150 milligram, som tabletter i styrkorna 150 milligram och 300 milligram och i flytande form i styrkan 15 milligram per milliliter. Mindre förpackningar i styrkan 150 milligram kan köpas receptfritt mot halsbränna och sura uppstötningar. De övriga är receptbelagda.

Tabletterna tas tillsammans med vatten.

Brustabletten ska lösas i ett halvt till ett glas vatten innan man tar den. Brustabletter är fuktkänsliga och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar ranitidin eftersom effekterna av alkohol kan öka. Även små mängder alkohol tillsammans med ranitidin kan ge till exempel huvudvärk, yrsel och förvirring.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Mot halsbränna och sura uppstötningar tar man vid behov en brustablett eller tablett i styrkan 150 milligram eller 10 milliliter av den flytande medicinen en eller två gånger om dagen. Om man inte blivit bra efter två veckors medicinering, bör man kontakta en läkare för att få undersökt om det finns andra orsaker till besvären.

För att behandla till exempel magsår eller inflammation i matstrupen är en vanlig dos 300 milligram som tabletter eller 20 milliliter av den flytande medicinen varje dag i flera veckor.

Om man tar medicinen en gång om dagen under längre tid bör man ta dosen på kvällen, eftersom syraproduktionen är högre på natten än på dagen. Om man har tillfälliga besvär tar man medicinen i samband med besvären.

Viktigt

Om man behandlas mot magsår eller inflammation i matstrupen är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

Om man har njursjukdom, svår leversjukdom eller akut porfyri bör man rådgöra med läkare innan man använder medicinen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda medicinen om man behandlas med vissa läkemedel mot HIV, till exempel Telzir och Isentress, eller vissa cancermediciner, till exempel Alkeran, Iressa och Sprycel.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, diarré eller hudutslag. Andra kan känna sig yra eller trötta.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ranitidin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller ranitidin är

  • Artonil
  • Inside och Inside Brus
  • Ranitidin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Ranitidin Mylan och Ranitidin Sandoz
  • Rani-Q

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

10 september 2010 00:00

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...