www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal

Läkemedelsinformation

Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal är läkemedel som används mot migränanfall och anfall av Hortons huvudvärk.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner och det verksamma ämnet är zolmitriptan. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Recept och högkostnadsskydd

Zomig finns som tabletter och Zomig Nasal finns som nässprej i styrkorna 2,5 milligram och 5 milligram. Zomig Rapimelt som frystorkade tabletter i styrkan 5 milligram.

Zomig tabletter och Zomig Rapimelt är receptbelagda medan Zomig Nasal kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt klarlagt varför man får migrän. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Det tar ungefär en timme innan Zomig och Zomig Rapimelt börjar verka. Effekten kan komma något snabbare av Zomig än av Zomig Rapimelt, som är frystorkade tabletter.

Tar man medicinen som nässprej, Zomig Nasal, börjar medicinen verka efter cirka en kvart.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten.

De frystorkade tabletterna löses upp i munnen. De kan vara bra att ta om man till exempel inte har någonting att dricka eller om man mår illa och kräks av att dricka i samband med migränanfallet.

Nässprejen sprejas i ena näsborren. Observera att varje behållare endast innehåller en dos. Det finns en bruksanvisning i förpackningen.

När ska man ta medicinen?

Man tar medicinen när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta medicinen så tidigt som möjligt.

Om man har migrän med aura får man till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Man ska inte ta medicinen under den tid man har aura.

Medicinen ska inte användas för att förhindra migrän.

Även om medicinen inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan man ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen är en tablett eller en frystorkad tablett eller en engångsdos av nässprayen. Det är olika från person till person vilken styrka man ska ta.

Om medicinen inte hjälper efter en dos är det inte troligt att en dos till har någon effekt under samma migränanfall. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan man ta en dos till. Men då måste det gå minst två timmar mellan doserna. Man ska inte ta mer än två doser per dygn.

Zomig Rapimelt och Zomig tabletter bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år. Zomig Nasal kan tas av ungdomar över 12 år.

Viktigt

Om man har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska man inte ta medicinen utan att först prata med en läkare.

Man ska inte använda medicinen om man har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp eller högt blodtryck, eller om man har haft stroke. Man ska inte heller använda medicinen om man har någon svår njursjukdom. Om man känner sig osäker ska man tala med sin läkare.

Medicinen kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om man använder medicinen för ofta finns det risk för att man får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Man ska då kontakta läkare.

Man kan bli trött och dåsig både av medicinen och av migränanfallet. 

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Andra triptaner ska inte användas samtidigt med Zomig under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.
Exempel på triptaner är:

 • Almogran
 • Imigran och Imigran Novum
 • Maxalt och Maxalt Rapitab
 • Naramig
 • Oriptan
 • Relpax
 • Sumatriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Sumatriptan Mylan
 • Sumatriptan SUN
 • Zolmitriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolmitriptan Actavis.

Zomig ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller

 • dihydroergotamin, till exempel Orstanorm
 • ergotamin, till exempel Anervan Novum.

Om man har tagit Orstanorm eller Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta Zomig. Om man har tagit Zomig ska det gå minst sex timmar innan man kan ta dessa mediciner.

Man ska inte använda Zomig samtidigt med läkemedel som innehåller fluvoxamin, till exempel Fevarin, som används vid depression.

Biverkningar

Man kan må illa och kräkas av både medicinen och migränanfallet. En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, yra, kraftlösa eller få ont i huvudet. Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla, ökad känslighet för beröring eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen. Vissa kan få hjärtklappning, ont i magen eller bli torra i munnen.

Om man använder nässprejen kan man ibland känna obehag i näsan eller smakförändring i munnen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det passerar över i modersmjölken. För att inte riskera att barnet påverkas ska man avstå från att amma under minst 24 timmar efter att man har tagit medicinen.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller zolmitriptan. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller zolmitriptan är Zolmitriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolmitriptan Jubilant.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 november 2015 13:35

Skribent:

1177.se

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...