www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Zyprexa och Zyprexa Velotab

Läkemedelsinformation

Vad är Zyprexa och Zyprexa Velotab?

Zyprexa och Zyprexa Velotab är läkemedel som används vid psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Medicinen en används även mot manier och för att förebygga manodepressiv sjukdom.

Medicinen tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är olanzapin.

Recept och högkostnadsskydd

Zyprexa finns som vanliga tabletter i olika styrkor mellan 2,5 till 10 milligram. Zyprexa Velotab är frystorkade tabletter som smälter när man lägger dem på tungan. De frystorkade tabletterna finns i olika styrkor från 5 till 20 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet i medicinen, olanzapin, dämpar de impulsöverföringar som sker med bland andra signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas de psykotiska symtom och besvär man har vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Medicinen kan också förebygga återfall i psykos och manodepressiv sjukdom. Därför bör man inte avsluta behandlingen även om man känner sig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det tar någon eller flera veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Det finns ingen risk för att man ska bli beroende av medicinen.

Hur tar man medicinen?

De vanliga tabletterna sväljs hela med vatten. De glider ner lättare om man först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

De frystorkade tabletterna är spröda och går lätt sönder. Eftersom de är mycket fuktkänsliga ska man vara torr om händerna när man tar i dem. De ska tas omedelbart efter att man öppnat tryckförpackningen som de ligger i. Man lägger tabletten på tungan, där den snabbt löses upp i saliven, och sedan sväljer man. Det går också bra att lösa upp tabletten i någon dryck, till exempel i ett glas vatten, juice, mjölk eller kaffe. Man måste dricka lösningen omedelbart efter att tabletten har smält.

Det går bra att ta medicinen både med och utan mat. Men eftersom man tar medicinen en gång om dagen är det bra att försöka ta den vid samma tidpunkt varje dag.

Båda typerna av tabletter är ljus- och fuktkänsliga och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen är olika från person till person, men brukar vara mellan 5 och 20 milligram om dagen.

Dosen trappas gradvis upp tills medicinen ger så bra effekt som möjligt.

Om man glömt att ta en dos ska man ta den så fort man kommer på det. Men man ska inte ta två doser samma dag.

Viktigt

Man bör rådgöra med läkare innan man dricker alkohol när man tar medicinen. Alkohol kan till exempel öka den sömnighet som medicinen kan ge. Av samma anledning bör man även rådfråga läkare innan man tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med olanzapin.

Man ska inte använda medicinen om man har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom.

Man bör rådgöra med läkare om man har sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, diabetes, hjärtsjukdom, leversjukdom, njursjukdom eller om man har ökad risk för att få blodpropp.

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att ha talat med sin läkare. Om man slutar med medicinen riskerar man att få återfall i sjukdomen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta eller öka i vikt. Andra kan få förstoppning, yrsel, hudutslag, svullna händer och fötter eller ökning av hormonet prolaktin som kan göra att den sexuella lusten minskar och att det kommer mjölk ur bröstvårtorna. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska man kontakta läkare.

En del kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. Vissa kan drabbas av ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om man får muskelbesvär ska man kontakta läkare.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller olanzapin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller olanzapin är

  • Arkolamyl
  • Olanzapin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Olanzapin Actavis
  • Zalasta.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

21 september 2012 11:01

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...