www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
300 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Psykiatrimottagning Centrum, Göteborg

Stora Nygatan 17 ½, 41108, Göteborg

Kontaktuppgifter

Adress

Stora Nygatan 17 ½
41108 Göteborg

Öppettider

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag
08:00 - 16:00

Telefontider

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag
07:30 - 13:00
07:30 - 16:00

Omdömen / Betyg

Genomsnittsbetyg
1.45
Baserat på 37 omdömen

Kan man lämna betyg 0

Katastrof är rätta ordet. Träffade första gången en psykolog där på utredning - fruktansvärt otrevlig och OKUNNIG! Blev skickad tillbaka till primärvården då hon ansåg att jag var på bättringsvägen!! Flera vändor till psykakuten (vart skall man vända sig när man inte får hjälp?). Uppgiven eftersom 3 psykologer på TVÅ vårdcentraler säger att de inte har kompetens att behandla mig och läkarna säger att jag skall tillhöra specialistpsykiatrin. Vid senaste besöket på psykakuten skrev läkaren en remiss till PMC om att jag var i stort behov av traumabehandling och att jag är i behov av specialistpsykiatrin. Då fick jag träffa en läkare efter 5,5 månad (kors i taket!). Hon konstaterade att min tidigare diagnos var helt fel (jag håller med) och ger mig en annan diagnos som inte är bättre än den förra, men som ger dem möjligheten att skicka mig tillbaka till vårdcentralen. Nu blir det att skriva brev nummer två till Patientnämnden. Jag har även varit i kontakt med "Kunskapsstöd för psykisk hälsa" som är de som tar fram de Regionala Medicinska Riktlinjerna för vården i Västra Götalands Regionen och alltså skriver dokument om vilken vårdenhet som skall ta hand om vilka diagnoser. De säger att primärvården och psykiatrin skall diskutera mellan varandra och om det inte fungerar så hänvisar de mig till Patientnämnden. Två läkare på min nuvarande vårdcentral säger att de har slutat skriva remisser till psykiatrin för de får bara tillbaka dem!

Har bytt mottagning till PMV - 100 ggr bättre!!!

Inte ett bra ställe att vara på. Det beslutas om remisser som aldrig skickas. Försäkringskassan kan höra av sig igen och igen under ett helt år med önskan om information de behöver för att sätta igång med t ex arbetsträning eller andra evidensbaserade insatser, utan att höra något tillbaka. Kontaktförsöken journalförs inte (tur att jag bad handläggaren skriva ut sina tjänsteanteckningar och kunde skicka dessa till IVO. Begärde också ut min kontaktjournal där jag informerat via KP om att FK försöker få tag i dem, vilket sedan inte verkar journalförts). Överläkaren försökte begära ut patientjournal från annat landsting trots att jag explicit sade nej och inte gav samtycke, ett ganska grovt övertramp från patientsäkerheten. Efter kontakt med avvikelsehanteringsgruppen finns nu iaf en ny princip om att medgivande måste vara skriftliga. När man önskat att man ska ta personcentrerat arbetssätt på allvar, och att patientens och anhörigas önskningar att få vara delaktiga så långt som möjligt i vårdplanering kan respekteras och ses som en resurs, då har det likställts med att vårdenhetsöverläkaren med att "komma med en depression men själv bestämma att man behöver ECT". Istället villkorades t ex intyg med att man skulle göra som läkaren hade bestämt i förväg (jag skulle t ex tvingas byta habiliteringsmottagning, utan förklaring till varför). Det sämsta av allt är att trots att man har rätt till anpassad information om man har funktionsvariation, så nekas det. Som att diskriminering skulle förbättra möjligheten att göra det enkelt att se om man förstått varandra rätt. Det är också något IVO konstaterat i sin tillsyn. Tyvärr har iaf i mitt fall inget blivit bättre under 2020, förutom en del förbättringar i policy som kommit genom att vända sig till avvikelsehanteringsgruppen. Men det mesta man lyft verkar inte gå att göra något åt, läkaren behöver bara säga "jag uppfattade det inte så", så är allt elände som kommit till följd tydligen inte alls något problem egentligen. Jag kommer aldrig våga, under några omständigheter alls, söka vård inom psykiatrin i mitt liv någonsin igen efter min kontakt med PMC. Efter 1,5 år hade jag suicidtankar och planer av att gå och vänta på att få tillgång till stöd för stressjukdom, men istället möta tystnad eller runtskickning. Att neka till lika tillgång till vård genom anpassad information (som finns med i patientlagen) och försöka bryta sekretess gjorde det inte bättre. Det har varit en helt sjuk resa, verkligen. Jag uppmanar övriga patienter som varit om liknande att fortsätta ta upp detta med IVO. 2020-05-10 Dnr 3.5.1-41258/2019-6 Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat följande brister vid tidpunkten för inspektionen: • Verksamhetens patienter fick inte den vård och behandling de var i behov av och vård gavs inte inom rimlig tid. • Det var brister i tillgänglighet vid mottagningarna med stora svårigheter att komma i kontakt med mottagningarna. • Patienterna fick inte läkarintyg utfärdade och patienter blev inte informerade om att de blivit överremitterade till annan verksamhet. • Det fanns brister i delaktighet och information till patienter avseende vård och behandling

Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med? Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest. Dygnet runt alla dagar.

Till samtalsjouren


Tänk om det gick att boka online!

Skulle du boka tid online hos den här kliniken om det gick?


Kliniker nära dig


Var vänlig vänta...