www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
300 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015

Integritetspolicy

Inom Bokavård Sverige AB (nedan kallat Bokavård), org nr 556866-4873, behandlar vi personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter.
Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. 
Genom att använda Webbplatsen godkänner du denna Integritetspolicy.  Bokavård kan komma att ändra och/eller uppdatera Integritetspolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkoren publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa. 

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/produkt eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. 

Bokavård samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter. Vi använder även personuppgifter för direkt marknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. 

Geolokalisering

Genom att använda sig av “geolokalisering” är det via IP-adressen möjligt att fastställa var en Internetanvändare befinner sig. Geolokalisering används för visa de kliniker/vårdgivare som ligger närmast dig. IP-adressen sparas inte för detta ändamål efter att din aktivitet på vår webbplats har avslutats.

Cookies

Bokavård använder sig utav cookies för att möjliggöra hemsidans funktioner. På Bokavård spårar vi trafiken med hjälp av Google Analytics.
När du surftar på Bokavårds hemsida, kommer cookies att placeras på din dator så att vi lättare kan förstå vad du är intresserad av. Vår reklampartner, Adroll, låter oss då presentera riktad reklam på andra hemsidor baserat på dina tidigare besök hos Bokavård. Denna teknik samlar inte in någon privat information, så som ditt namn, e-postadress, postnummer eller telefonnummer. Du kan besöka den här sidan för att förhindra Adrolls och deras partners riktade reklam.

Säkerhet

Bokavård har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som kommer i Bokavårds kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Personuppgiftslagen

I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras du om att de uppgifter som du lämnar på Bokavård kommer att behandlas konfidentiellt (omfattar bl.a. namn, e-postadress, IP-nummer, telefonnummer, information om betalningstransaktionen etc.). Insamlade uppgifter används för ändamålet så att din kundrelation med Bokavård och/eller Kunder vars förfrågningar du besvarar skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande utförande, kommunikation, säkerhet, pris med mera. Du har rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av Bokavårds tjänsteförmedlingstjänst. Om du vill radera ditt konto ta vänligen kontakt med Bokavårds support.

Var vänlig vänta...